Studentski zbor

Konačni rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih programa za 2023.


Sredstva za studentske programe bit će doznačena na račune sastavnica na kojima studiraju prijavitelji programa.

Potvrdu o dodijeljenim sredstvima možete zatražiti na studentski.zbor@gmail.com

Prijavitelji programa, obvezni su računovodstvu fakulteta/akademije na čiji račun će biti doznačena sredstva dostaviti potpuno financijsko i programsko izvješće o provedenom programu, najkasnije 30 dana od završetka provedbe, a isto učitati i u aplikaciju za potrebe Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Povjerenstvo je djelovalo u sastavu: prof. dr. sc. Klaudio Pap (Grafički fakultet), prof. dr. sc. Jasmina Lovrić-(Farmaceutsko-biokemijski fakultet), prof. dr. sc. Siniša Opić (Učiteljski fakultet) te studenti Ivan-Pavao Boras (Fakultet strojarstva i brodogradnje), Ivona Josipović (Fakultet šumarstva i drvne tehnologije), Josipa Humski (Geodetski fakultet) i Ante Vidošević (Veterinarski fakultet).

Rezultate Natječaja za 2023. možete pogledati OVDJE.


Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovno je predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti Sveučilišta u Zagrebu koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. On je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) utemeljen je potkraj 1996. godine, kada su provedeni i prvi studentski izbori. SZZG krovno je studentsko predstavničko tijelo, čiji su članovi upisani na preddiplomske, diplomske i poslijediplomskog studije Sveučilišta u Zagrebu i koje su studenti izabrali na studentskim izborima što ih svake druge akademske godine raspisuje rektor. U izborima imaju pravo sudjelovati svi studenti u skladu sa zakonom, statutima Sveučilišta i SZZG-a. Najveće tijelo SZZG-a je Skupština koja od akademske godine 2017./2018. ima pedeset i jednog člana: trideset i četiri predstavnika studentskih zborova sastavnica i sedamnaest izabranih s lista na izborima za SZZG. Skupština se sastaje u pravilu jednom na mjesec, kada raspravlja o aktualnim studentskim pitanjima o kojima po potrebi donosi odluke, prijedloge i zaključke.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu ima predsjednika, zamjenika predsjednika, Predsjedništvo i Skupštinu, a po potrebi i razne odbore. U akademskoj godini 2023./2024. dužnost Predsjednice SZZG-a obnaša Ivona Josipović, studentica Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Filip Peruško, student Fakulteta elektrotehnike i računarstva obnaša dužnost Zamjenika predsjednice SZZG.

Uloga Studentskoga zbora

SZZG se bavi svim sadržajima vezanima uz studentski smještaj, prehranu, kulturu, sport , i svim problemima s kojima se studenti susreću tijekom svog obrazovanja. SZZG zastupa i predstavlja studente promičući i štiteći njihove interese u sustavu visokog obrazovanja tj. u vijećima i tijelima Sveučilišta (Senat, povjerenstva, komisije...), sveučilišnim ustanovama poput Studentskog centra i Srca. U sklopu Hrvatskog studentskog zbora (HSZ), čiji je član, posredno štiti i interese svih hrvatskih studenata na državnoj i međunarodnoj razini, a osobito valja istaknuti članstvo u ESU (European Students' Union) i MedNet (Mediterranean Network of Student Representatives).

U svrhu zaštite studentskih prava, SZZG imenuje i studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, koji ima pravo raspravljati o pritužbama studenata s mjerodavnim tijelima te savjetovati studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Studentski pravobranitelj Sveučilišta u svom radu usko surađuje sa svim studentskim pravobraniteljima pojedinih fakulteta i akademija Sveučilišta. SZZG svake godine na temelju zakonske obveze raspisuje i provodi javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti Sveučilišta u Zagrebu. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu svake godine na prijedlog SZZG-a, a sve informacije o natječaju objavljuju se na mrežnim stranicama Studentskoga zbora.

Dodatne informacije

Savska cesta 25, Zagreb
Ured:            Maja Kukić, dipl. theol.
e-adresa: studentski.zbor@remove-this.gmail.commkukic@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4698 120
 

https://szzg.unizg.hr/
https://www.facebook.com/sz.unizg/Top