Središnji ured za međunarodne odnose i održivi razvoj

Središnji ured za međunarodne odnose i održivi razvoj

Rukovoditelj ureda
prof. dr. sc. Goran Bandov
telefon: +385 1 469 81 22
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: goran.bandov@remove-this.unizg.hr

Savjetnica ureda
dr. sc. Vanda Božić
telefon: +385 1 469 81 22
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: vanda.bozic@remove-this.unizg.hr



Top