Alumni

Almae matris alumni Universitatis studiorum Zagrabiensis

Pri fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu osnovane su ili se osnivaju alumni (AMAC/AMCA) udruge koje okupljaju svoje bivše studente. S druge strane, nekadašnji članovi našeg Sveučilišta koji žive i djeluju van granica naše zemlje osnovali su svoje udruge diljem svijeta. Svaka od tih udruga ima svoje pojedinosti organizacije i djelovanja, ali im je svima zajednička zadaća okupljanje svojih alumnija i promicanje alumni ideje među sadašnjim i budućim članovima. Alumni udruge u zemlji i neformalno su objedinjene pod nazivom AMAC Domus, a udruge osnovane u inozemstvu pod nazivom AMAC Mundus.


AMAC Domus i AMAC Mundus udruge okupljene su u Savez  društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu koje ima svoje Predsjedništvo, Časni sud i Nadzorno povjerenstvo. Predsjednici i članovi tijela Saveza biraju se svake četiri godine na Saboru Saveza.


STATUT ALUMNI UNIZG

Savez ALUMNI UNIZG

Predsjednik

prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik, AMAC-FSC, e-adresa: Mario.Safran@remove-this.alumni.unizg.hr 

ALUMNI BIOGRAFIJA

PROGRAM RADA

Predsjedništvo

doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, dopredsjednica, AMAC-UFZG, e-adresa: martina.kolar@remove-this.ufzg.hr
Krešimir Mustapić, dopredsjednik, e-adresa: kris.mustapic@remove-this.rogers.com
prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, član, AMA SFZG, e-adresa: alajbeg@remove-this.sfzg.hr
prof. dr. sc. Ana Borovečki, član, AMAMUZ, e-adresa: aborovec@remove-this.snz.hr
prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, član, e-adresa: jurica.pavicic@remove-this.unizg.hr
prof. dr. sc. Mirela Leskovac, član, AMACIZ, e-adresa: mlesko@remove-this.fkit.hr
izv. prof. dr. sc. Ana Matin, član, AMAC-Alumni FAZ, e-adresa: amatin@agr.hr
Paula Pavletić, član, tajnica Saveza, e-adresa: paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

Nadzorno povjerenstvo

prof. dr. sc. Jelena Macan, AMACIZ, predsjednica
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, AMA SFZG, član
doc. dr. sc. Vanja Jurišić, AMAC-Alumni FAZ, član

Časni sud

dr. sc. Krunoslav Kovačević, AMACIZ, predsjednik
Stjepan Gotal, AMCA Toronto, član
Marijan Špiljak, dipl. ing.,  AMCA TTF, član

Misija

  1. širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog ponašanja,
  2. širenje ugleda i promoviranje imena Sveučilišta,
  3. povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti alumna svojoj Alma Mater,
  4. poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumna,
  5. jačanje veza između matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu,
  6. štićenje zajedničkih interesa Alma Mater i alumna.

Sve za dobrobit Sveučilišta te njegovih alumna i prijatelja!


Vizija

Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu bit će u zemlji i svijetu prepoznatljivo i ugledno alumni društvo s čvrstim partnerskim i suradničkim vezama između bivših i sadašnjih studenata te Sveučilišta i njihovih prijatelja.Strateški ciljevi

STRATEGIJA SAVEZATop