Povjerenik za inkluziju

Povjerenik za inkluziju


Načela inkluzivnosti, jednakih mogućnosti i različitosti
dio su temeljnih vrijednosti i propisa EU-a, a posebno se ističu u programima usmjerenima obrazovanju, osposobljavanju i mladima.

Pravo na kvalitetno obrazovanje na svim razinama, pod jednakim uvjetima i u skladu sa sposobnostima integrirano je i u pravni poredak Republike Hrvatske, pri čemu se obveza i odgovornosti za jačanje socijalne dimenzije (visokog) obrazovanja te poticanje jednakosti i uključenosti kako bi se odrazila različitost društva, posebno ističu.

Visoko učilište mjesto je bogato različitostima: kako obrazovnom različitosti (sposobnosti, znanja, stilovi učenja, obrazovna iskustva) tako i osobnom (motivacija, očekivanja, stavovi, interesi), socijalnom (ekonomski uvjeti, obiteljsko porijeklo) i kulturološkom (podrijetlo, jezik). Razlike su pozitivna vrijednost i izvor učenja, a ne predispozicija nadmetanju i predrasudama.

Inkluzija (uključivost) uključuje obuhvaćanje pojedinaca s manje mogućnosti (podzastupljenih i ranjivih skupina) kako bi imali ista prava i mogućnosti za život (poboljšavanje uvjeta) i razvoj (potpora, osnaživanje). Cilj inkluzivnog (uključivog) obrazovanja je omogućavanje dostupnosti svih obrazovnih sadržaja najvećem broju studenata uzimajući u obzir njihove različitosti.

Pri tome je inkluzivni pristup usmjeren na poticanje jednakih mogućnosti specifičnih skupina - podzastupljenih skupina (studenti/ce čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja, studentice u tehničkom području i studenti u humanističkom području, stariji studenti/ce, studenti/ce s djecom te studenti/ce pripadnici romske manjine) kao i ranjivih skupina (stariji studenti/ce, studenti/ce s invaliditetom, studenti/ce s djecom, studenti/ce pripadnici romske manjine, studenti/ce iz obitelji nižeg ekonomskog statusa, iz strukovnih srednjih škola, koji rade uz studij u znatnom opterećenju, koji putuju na studij, pripadnici/ce LGBT orijentacije, studenti/ce iz alternativne skrbi, studenti/ce beskućnici, studenti/ce iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka te izbjeglice i tražitelji azila).

S ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti, a poštujući načela uključivosti i različitosti, Sveučilište u Zagrebu imenovalo je Povjerenika za inkluziju, koji u okviru svoje nadležnosti:

  • pruža savjetodavnu potporu pripadnicima ranjivih i podzastupljenih skupina (RPS)
  • osmišljava i koordinira aktivnosti u pružanju potpore pripadnicima RPS
  • potiče mobilnost pripadnika RPS

Povjerenik svojim aktivnostima pomaže u provedbi misije i vizije Sveučilišta u Zagrebu u dijelu koji se odnosi na:

  • dostupnost obrazovanja
  • osiguravanje pravičnih mogućnosti za pripadnike RPS
  • promicanje različitosti, uključivosti i dostojanstva
  • promicanje akademske čestitosti i javne odgovornosti
  • povećavanje autentične kvalitete istraživačkog i obrazovnog rada
  • doprinos pravednosti društvu

 

Povjerenica za inkluziju

Valentina Novak Žižić, mag. act. soc.
T: +385 1 4564 405
M: +385 99 4593 578
e-adresa: valentina.novak@unizg.hr

Zamjenica Povjerenice za inkluziju

Dora Gelo Čolić, dipl. iur.
T: +385 1 4564 203
e-adresa: dora.gelo@unizg.hr

 

 

 

 Top