Istraživanje

Istraživanje na Sveučilištu u Zagrebu

Od prvih sveučilišta do danas osnovna je zadaća sveučilišta stvaranje i pružanje vrhunskoga znanja te duhovni rast onih koji mogu dosegnuti više od očiglednoga. Nastavni je proces na sveučilištima oduvijek temeljito isprepleten s vrhunskim istraživanjima koja otvaraju nove izazove na granici ljudske spoznaje. Pored te osnovne i tradicionalne zadaće stvaranjem i primjenom novih ideja i tehnoloških rješenja sveučilište omogućuje napredak gospodarstva i održivi razvoja društva u cjelini.

Sveučilište u Zagrebu objedinjuje i osigurava skladan rad fakulteta i akademija, donosi strateške odluke potrebne za razvoj akademskih pitanja, profiliranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja, provodi i razvija financijsku i investicijsku politiku, osigurava zakonodavnu potporu te razvoj kadrova i istraživačke infrastrukture. Sveučilište provodi preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje utemeljeno na znanstvenim, razvojnim i umjetničkim istraživanjima radi stvaranja novih znanja i ideja te poticanja kritičkoga promišljanja i kreativnosti.

Sveučilište u Zagrebu nastoji biti sveučilište s jasnim istraživačkim profilom koje karakterizira istraživačka izvrsnost priznata na međunarodnoj razini i koje kroz nastavu temeljenu na istraživanjima obrazuje buduće nositelje razvitka znanosti i umjetnosti, kao i nositelje društvenoga razvitka u cjelini. Sveučilište će kroz stvaranje novih ideja i tehnoloških rješenja, kritičko promišljanje i kreativnost postati jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja. Sveučilište u Zagrebu, kao najstarije, najveće i po znanstvenim i umjetničkim pokazateljima najbolje hrvatsko sveučilište, nastoji biti nositelj društva znanja, kreativnosti i strategije razvoja cijeloga društva.Top