Integrirani studiji

Integrirani studiji

Određeni sveučilišni studijski programi mogu se provoditi integrirano kroz preddiplomsku i diplomsku razinu studija. Integrirani studij traje pet do šest godina, a završetkom se stječe 300 - 360 ECTS bodova. Sveučilište u Zagrebu izvodi 31 integrirani studijski program.

 

Područje prirodnih znanosti

Prirodoslovno-matematički fakultet

MATEMATIČKI ODSJEK
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički

FIZIČKI ODSJEK
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika; smjer nastavnički
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika; smjer nastavnički
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i kemija; smjer nastavnički
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i tehnika; smjer nastavnički
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika; smjer istraživački

BIOLOŠKI ODSJEK
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i Kemija; smjer nastavnički

GEOGRAFSKI ODSJEK
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest; smjer nastavnički

Područje biomedicinskih znanosti

Farmaceutsko - biokemijski fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicinska biokemija

Medicinski fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina na engleskom jeziku

Stomatološki fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina

Veterinarski fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Veterinarska medicina

Područje društvenih znanosti

Ekonomski fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija

Kineziološki fakultet

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija

Pravni fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

Učiteljski fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski studij:

Središnjica Zagreb - Učiteljski studij
Središnjica Zagreb - Učiteljski studij s engleskim jezikom
Središnjica Zagreb - Učiteljski studij s njemačkim jezikom
Odsjek Čakovec - Učiteljski studij
Odsjek Petrinja - Učiteljski studij

Područje humanističkih znanosti

Katolički bogoslovni fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij, Zagreb
Integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij, Rijeka
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Religijska pedagogija i katehetika

Umjetničko područje

Akademija likovnih umjetnosti
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Restauriranje i konzerviranje umjetnina, smjer slikarstvo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Restauriranje i konzerviranje umjetnina, smjer kiparstvo

Muzička akademija
Studiji u Zagrebu
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kompozicija; smjer: Kompozicija, Elektronička kompozicija; Primijenjena kompozicija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Teorija glazbe
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Muzikologija; smjer: Muzikologija, Etnomuzikologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Muzikologija (dvopredmetno)
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dirigiranje; smjer: Dirigiranje, Zborsko dirigiranje
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pjevanje
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Studij za instrumentaliste

 • smjer - Udaraljke
 • smjer - Harfa
 • smjer - Klavir
 • smjer - Čembalo
 • smjer - Orgulje
 • smjer - Violina
 • smjer - Viola
 • smjer - Violončelo
 • smjer - Kontrabas
 • smjer - Gitara
 • smjer - Flauta
 • smjer - Oboa
 • smjer - Klarinet
 • smjer - Fagot
 • smjer - Saksofon
 • smjer - Rog
 • smjer - Truba
 • smjer - Trombon
 • smjer - Tuba

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija - dvopredmetnoTop