Doktorski studiji

Što je doktorski studij?

Doktorski studij najviši je stupanj formalnoga obrazovanja, a svrha mu je izobrazba novih doktora znanosti i umjetnosti izradom doktorskoga rada koji se temelji na izvornom istraživanju. Upravo se tom svojom istraživačkom komponentom, koja čini okosnicu doktorskoga obrazovanja, doktorski studij bitno razlikuje od prethodnih dvaju ciklusa visokoga obrazovanja (preddiplomski i diplomski studij), kod kojih je naglasak na učenju, a ne na istraživanju.

Istraživanje na doktorskom studiju dugotrajan je, intenzivan i često naporan proces u kojem surađujete s mentorom (intenzitet suradnje s mentorom razlikuje se ovisno o znanstvenom području kojim se bavite). Kao doktorand stječete znanje i kompetencije upravo provedbom znanstvenoga istraživanja iz kojega će proizaći vaš doktorski rad. Doktorski rad vaš je izvorni doprinos znanosti na temelju kojega se procjenjuje vaša kompetentnost za samostalno, izvorno i za znanost ili umjetnost važno istraživanje. Obranom doktorskoga rada stječete akademski stupanj doktora znanosti ili umjetnosti.

Da biste se razvili u vrhunskoga znanstvenika koji je sposoban samostalno provoditi istraživanja, tijekom doktorskoga studija sudjelovat ćete na predavanjima, radionicama, istraživačkim seminarima i diskusijskim skupinama. Takvim oblicima rada upoznat ćete se s različitim znanstvenim metodama kojima ćete se koristiti u istraživanju te ćete usvojiti vještine kao što su vještine rješavanja problema, analitičkoga i kritičkoga promišljanja, kreiranja i vođenja znanstvenih projekata, vođenja istraživačkoga tima i provedbe samostalnoga istraživanja.

Doktorska izobrazba važna je za razvoj akademske karijere, ali odgovara i na sve veće zahtjeve tržišta rada (ekonomija, industrija, tvrtke, javni sektor, nevladine organizacije itd.) kojemu su za razvoj potrebni stručnjaci koji će pridonijeti stvaranju novih znanja, novih proizvoda ili novih metoda (istraživačkih, proizvodnih i sl.). Na doktorskom studiju, uz istraživačke kompetencije, razvit ćete i vještine koje se koriste u širokom rasponu poslova (komunikacijske i prezentacijske vještine, upravljanje projektima i timom suradnika i sl.), a one će vas pripremiti za nove izazove društva i gospodarstva, odnosno za nove izazove u razvoju vaše znanstvene ili profesionalne karijere.

Što treba znati prije upisa na doktorski studij?

Upisujući se na doktorski studij, odlučujete se za usko znanstveno područje kojim se želite baviti i u kojem želite postati priznati stručnjak. Vaše prvo „istraživanje“ bit će pronalaženje doktorskoga programa na koji se želite upisati.

Informacije o svim akreditiranim doktorskim programima na Sveučilištu u Zagrebu možete pronaći u Vodiču kroz doktorske studije na Sveučilištu u Zagrebu.

Informacije o doktorskim programima dostupne su i na mrežnim stranicama sastavnica (fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu) koje provode pojedini studijski program, a možete se raspitati i u njihovoj poslijediplomskoj studentskoj službi (poslijediplomskoj referadi).

Također je korisno saslušati iskustva nekoga tko već pohađa ili je pohađao program koji vas zanima. Prije upisa na određeni studij dobro se raspitajte o studijskom programu i načinu njegove provedbe kako biste bili sigurni da taj studij odgovara vašim interesima.

Postupak upisa na doktorski studij

Da biste se upisali na doktorski studij, prvi korak koji morate napraviti jest prijaviti se na natječaj koji raspisuje pojedini fakultet ili akademija (taj se natječaj raspisuje najmanje mjesec dana prije početka nastave). Natječajem se propisuju uvjeti za upis na pojedini doktorski studij. Od pristupnika se traži određeni uspjeh na diplomskom studiju, preporuke sveučilišnih nastavnika i potencijalnoga mentora, a prijamni postupak obuhvaća i razgovor o planiranom istraživačkom radu. Rezultati upisa objavljuju se javno – dostupni su na mrežnoj stranici studija. Ako se znanstveno područje i polje doktorskoga studija razlikuju od područja i polja u kojem ste diplomirali, od vas se može zahtijevati pohađanje razlikovnih kolegija za stjecanje temeljnih znanja potrebnih za pohađanje i završavanje studija.

Trajanje doktorskog studija

Doktorski studij traje minimalno tri godine, s time da doktorand ima mogućnost završiti ga u roku 8 godina. Pod doktorskim se studijem podrazumijeva temeljit istraživački rad koji iziskuje mnogo vremena i truda. Stoga je prilikom donošenja odluke o upisu na doktorski studij važno predvidjeti raspolažete li s dovoljno vremena potrebnoga za ispunjavanje studijskih obveza, istraživanje i pisanje doktorskoga rada, te možete li uskladiti studijske obveze s ostalim važnim stavkama u svome životu.Top