Vijeće tehn područja

Vijeće tehničkoga područja

- Raspored sjednica Vijeća tehničkoga područja za ak. god. 2023./2024.

- Odluka o izboru predsjednika Vijeća tehničkoga područja

- Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća tehničkog područja

- Naputak Povjernstva VTP-a za dostavu dokumentacije

Predsjednik: prof. dr. sc. Goran Đukić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Zamjenik:     izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
Koordinator: prof. dr.sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
Zamjenik koordinatora: prof. dr.sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i                                         suradnju s gospodarstvom


ČLANOVI:

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim radnim mjestima

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET
 1. prof. dr. sc. Bojan Baletić, član – izv. prof. dr. sc. Iva Muraj, zamjenica
 2. doc. dr. sc. Ana Mrđa, članica – izv. prof. dr. sc. Kristina Careva, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
 3. prof. dr. sc. Vedran Bilas, član – prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić, zamjenik
 4. prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, član – izv. prof. dr. sc. Marko Bosiljevac, zamjenik
 5. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, član – prof. dr. sc. Željka Car, zamjenica
 6. prof. dr. sc. Bojan Trkulja, član – prof. dr. sc. Antonio Petošić, zamjenik 
 7. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović, član – prof. dr. sc. Ivica Botički, zamjenik

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
 8. prof. dr. sc. Ante Jukić, član – prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, zamjenica
 9. prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, članica – prof. dr. sc. Ernest Meštrović, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
10. izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, član - doc. dr. sc. Dario Babić, zamjenik
11. prof. dr. sc. Mladen Nikšić, član – izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
12. prof. dr. sc. Zdenko Tonković, član – prof. dr. sc. Goran Đukić, zamjenik
13. prof. dr. sc. Igor Karšaj, član – prof. dr. sc. Andrej Jokić, zamjenik
14. prof. dr. sc. Darko Kozarac, član – prof. dr. sc. Danko Brezak, zamjenik
15. prof. dr. sc. Krešimir Grilec, član - izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cajner, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET
16. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski, član – izv. prof. dr. sc. Ivan Razumović, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIČKI FAKULTET
17. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, član – prof. dr. sc. Ranko Biondić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET
18. prof. dr. sc Domagoj Damjanović, član – izv. prof. dr. sc. Petra Gidak, zamjenica
19. izv. prof. dr. sc. Ana Baričević, članica – prof. dr. sc. Tomislav Kišiček, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET
20. prof. dr. sc. Klaudio Pap, član –  izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET
21. o.d. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, član – doc. dr. sc. Ivana Ivanić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
22. izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, član – izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić, zamjenik
23. izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, član – izv. prof. dr. sc. Željko Duić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
24. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, članica – prof. dr. sc. Anita Tarbuk, zamjenica
25. doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, članica – doc. dr. sc. Ivana Špelić, zamjenica

Zaposlenici u suradničkim radnim mjestima
26. Kristijan Robert Prebanić, Sveučilište u Zabrebu Građevinski fakultet,  ćlan,                                                                                              - Antonija Harasti, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, zamjenica
27. Tessa Uroić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodigradnje, članica                                                                                              - Luka Balatinec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodigradnje, zamjenik

Studenti prijediplomskoga i diplomskoga studija
28. Marin Capan, Sveučilište u Zabrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, član                                                                                               - Dora Jelkić, Sveučilište u Zabrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, zamjenica
29. Robert Jurčec, Sveučilište u Zabrebu Fakultet prometnih znanosti, član                                                                                                          - Tin Hagenauer, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, zamjenik
30. Ana Šeremet, Sveučilište u Zabrebu Arhitektonski fakultet, članica                                                                                                                  - Blaž Boras, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, zamjenik

Studenti poslijediplomskoga studija
31. Matija Roglić, Sveučilište u Zabrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, član                                                                                                - Eda Jovičić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, zamjenica       
32. Zvonimir Džoić, Sveučilište u Zabrebu Grafički fakultet, član                                                                                                                         - Krunoslav Špoljar, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, zamjenik

 

 

 

 

 

 < početna

  Top