Internacionalizacija Sveučilišta

Internacionalizacija Sveučilišta u Zagrebu

Internacionalizacija Sveučilišta u Zagrebu odnosi se na međunarodne aktivnosti koje obuhvaćaju razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja. Međunarodne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu stvaraju i provode Senat Sveučilišta u Zagrebu, Odbor za međunarodnu suradnju, središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu te prodekani / ECTS-koordinatori i uredi / osobe za kontakt za međunarodnu suradnju na fakultetima i akademijama.Top