Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu je središnja institucija nositelj međunarodne suradnje u području visokoškolskog sustava obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj. U području znanosti, međunarodnu mobilnost nastavnika i istraživača, upotpunjuje međunarodna suradnja na projektima u području visokog obrazovanja te napose znanstveno-istraživačkim projektima.

Sveučilište ima cilj povećanje kompetencije u nastavi i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti kroz suradnju sa sveučilištima diljem svijeta, napose kroz nove programe združenih studija (joint degree programmes and PhD), te većim brojem međunarodnih projekata u istraživanju i inovaciji (joint research projects).

Međunarodna suradnja na razini fakulteta i akademija

Fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu samostalno provode međunarodne aktivnosti koje se odnose na njihovo znanstveno i stručno područje. Na sastavnicama djeluju prodekani zaduženi za međunarodnu suradnju kao i uredi/osobe za kontakt koje obavljaju poslove iz djelokruga međunarodne suradnje.

Međunarodna razmjena

Međunarodna razmjena odnosi se na razmjenu studenata i sveučilišnih djelatnika. Više informacija o međunarodnim razmjenama može se pronaći pod Međunarodna razmjena.Top