Područje prirodnih znanosti

Područje prirodnih znanosti

Prirodoslovno-matematički fakultet
MATEMATIČKI ODSJEK
Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika
Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika
Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika
Diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika
Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički
Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer nastavnički
 
FIZIČKI I GEOFIZIČKI ODSJEK
Diplomski sveučilišni studij Fizika i geofizika; smjerovi: Seizmologija i fizika čvrste Zemlje, Meteorologija i fizička oceanografija
Diplomski sveučilišni studij Fizika; smjer istraživački
 
GEOGRAFSKI ODSJEK
Diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: Fizička geografija s geoekologijom, Prostorno planiranje i regionalni razvoj, Baština i turizam, Geografski informacijski sustavi
Diplomski sveučilišni studij Geografija, jednopredmetni studij; smjer: nastavnički
 
GEOLOŠKI ODSJEK
Diplomski sveučilišni studij Geologija
Diplomski sveučilišni studij Geologija zaštite okoliša
 
BIOLOŠKI ODSJEK
Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode
Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija
Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija
Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu
 
KEMIJSKI ODSJEK
Diplomski sveučilišni studij Kemija - jednopredmetni studij; smjer: nastavnički
Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: istraživačkiTop