Studentske organizacije

Studentske organizacije na Sveučilištu u Zagrebu

Na Sveučilištu u Zagrebu djeluje velik broj studentskih organizacija koje su mjesta okupljanja studenata sličnih interesa. Provodeći različite projekte, te organizacije potiču studente na aktivnost i uključenost u sve aspekte studentskog života, a djeluju na različitim poljima studentske aktivnosti (zavičajni klubovi, studentska društva, ogranci međunarodnih studentskih udruga, umjetničke i strukovne udruge). 

Na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu djeluje nekoliko studentskih organizacija, te je studentima svih područja omogućeno da se uključe u njihov rad, čime stječu prva radna i organizacijska iskustva, nova poznanstva, ali i nova znanja iz područja kojim se organizacija bavi, te na kreativan i poticajan način koriste sve što im studentski život pruža.

Dodatne informacije

Marijana Žitnik Sedak
 e-adresa:  mazitnik@unizg.hr
 telefon:  +385 1 456 42 71
 adresa: Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Top