Ured za znanost i tehnologiju

Ured za znanost i tehnologijuRukovoditeljica Ureda za istraživanje i tehnologiju
Arijana Mihalić, dipl. ing.
telefon: +385 1 456 42 45
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: arijana.mihalic@remove-this.unizg.hr

Tajnica u Uredu za istraživanje i tehnologiju
Bojana Tončić
telefon: +385 1 456 42 33
faks: +385 1 456 41 08
        +385 1 483 06 02
e-adresa: bojana.toncic@remove-this.unizg.hr

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT)

 

 

Ured za istraživanje

Voditelj Ureda za istraživanje
dr. sc. Miroslav Rajter
telefon: +385 1 469 81 36
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: miroslav.rajter@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za financiranje istraživanja
Jagoda Mesić, mag. ethnol. et anthrop., mag. bibl.
telefon: +385 1 469 81 80
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: jagoda.mesic@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik u Uredu za istraživanje
Milan Matić, mag. pol.
telefon: +385 1 469 81 17
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: milan.matic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica
Sanja Vukosavljević, bacc. oec.
telefon: +385 1 469 81 21
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: svukosav@remove-this.unizg.hr

Ured za transfer tehnologije

Voditeljica Ureda za transfer tehnologije
dr. sc. Vlatka Petrović
telefon: +385 1 469 81 64
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: vlatka.petrovic@unizg.hr

Voditeljica inovacijskih zajednica
dr. sc. Vesna Gabelica Marković
telefon: +385 1 469 81 74
faks: + 385 1 456 41 08
e-adresa: vmarkovic@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za komunikacije
Siniša Peleš, mag. nov.
telefon: +385 1 456 41 29
faks: +385 1 483 06 01
e-adresa: speles@unizg.hr

Ured za razvoj poslovanja

Viši stručni savjetnik 
Živko Ivanda, dr. stom.
telefon: +385 1 456 42 13, faks: +385 1 49 81 41
e-adresa: zivanda@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za investicije iz fondova EU
Anita Pivac, dipl. oec.
telefon: +385 1 469 81 27
e-adresa: anita.pivac@remove-this.unizg.hr

Ured za EU projekte

Voditeljica Ureda za EU projekte
Vesna Kotarski, dipl.oec
Voditeljica Ureda za projekte
Tel. +385 (0)1 4698 176
e-adresa: vesna.kotarski@unizg.hr 

Viša stručna savjetnica u Uredu za EU projekte
mr. sc. Sabina Silić Lozančić
telefon: +385 1 4698 145
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: sabina.silic.lozancic@unizg.hr

Ured za doktorske studije i programe

Voditeljica Ureda za doktorske studije i programe
Ana Fruk, prof.
telefon: +385 1 469 81 71
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ana.fruk@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica u Uredu za doktorske studije i programe
Božica Bartolac, mag. litt. comp., mag. philol. bohem.
telefon: +385 1 469 81 72
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: bozica.bartolac@remove-this.unizg.hr

Suradnica za promocije doktora znanosti
Jadranka Andrić
telefon: +385 1 456 42 46
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: jadranka.andric@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za promocije doktora znanosti
Lucija Šikić, prof.
telefon: +385 1 456 41 31
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: lucija.sikic1@remove-this.unizg.hr

 

Centar za poslijediplomske studije

Stručna suradnica za poslijediplomske studije
Katarina Matijaš Zorić, prof.
telefon: +385 1 469 81 66
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: kmzoric@remove-this.unizg.hr

Stučna suradnica za poslijediplomske studije
Ana Pribanić, dipl. oec.
telefon: +385 1 469 81 10
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ana.pribanic@unizg.hrUred za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Voditelj odjeljka I. vrste za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Davor Mavrić, dipl. teolog
telefon: +385 1 456 42 72
e-adresa: davor.mavric@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica u Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Barbara Pešorda, mag. paed. i mag. inf.
telefon: +385 1 456 41 80
e-adresa: barbara.pesorda@remove-this.unizg.hrTop