Odluke sveučilišnih tijela

Odluke sveučilišnih tijela

Odluke Senata

23. siječnja 2024. Odluka o imenovanju Gospodarskoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
23. siječnja 2024. Odluka o pokretanju postupka za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2023. / 2024.

19. prosinca 2023. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti 
19. prosinca 2023. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
19. prosinca 2023. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje stručnoga vijeća Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
22. studenoga 2023. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja
22. studenoga 2023. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stalnih članova Sveučilišnoga povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti na temelju umjetničkih dostignuća
22. studenoga 2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
22. studenoga 2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Zagrebu
22. studenoga 2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Sisku
22. studenoga 2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Varaždinu
22. studenoga 2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnoga računskoga centra
22. studenoga 2023. Odluka o imenovanju članova Sveučilišnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu
22. studenoga 2023. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju voditelja Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnoga centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
24. listopada 2023. Odluka o imenovanju privremenoga Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
24. listopada 2023. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
24. listopada 2023. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
24. listopada 2023. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagreb
24. listopada 2023. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Sisku
24. listopada 2023. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Varaždinu

27. rujna 2023.Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
12. rujna 2023.Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu Prijedloga Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja i titule professor emeritus Universitatis Zagrabiensis
20. srpnja 2023. Odluka o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije
20. srpnja 2023. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti
20. srpnja 2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun
20. srpnja 2023. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade
20. srpnja 2023. Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
16. svibnja 2023. Poslovnik o radu Senata Sveučilišta u Zagrebu
18. travnja 2023. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta te o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću
18. travnja 2023. Odluka o imenovanju Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
21. ožujka 2023. Statut Sveučilišta u Zagrebu - stupa na snagu 31. ožujka 2023. (objavljeno 22. ožujka 2023.)
21. ožujka 2023.  Odluka o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu i antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust – IHRA (eng. International Holocaust Remembrance Alliance)
21. ožujka 2023. Pravilnik o raspodjeli interventnih sredstava
21. ožujka 2023. Pravilnik o uvjetima i postupku dodjeljivanja Nagrade "Praemium Biotechnicum"
21. ožujka 2023. Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Viktor Žmegač"
21. ožujka 2023. Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Alica Wertheimer-Baletić"
21. ožujka 2023. Odluka o imenovanju stalnih članova Sveučilišnoga povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti na temelju umjetničkih dostignuća
17. siječnja 2023. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje razvoj i  transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

13. prosinca 2022. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Etičkog savjeta
13. prosinca 2022. Odluka o imenovanju Povjerenstva za digitalizaciju i digitalnu transformaciju
13. prosinca 2022. Odluka o imenovanju Odbora za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju
13. prosinca 2022. Pročišćeni tekst Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2022. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2022.  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za sport
15. studeni 2022. Odluka o pokretanju postupka za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2022./2023. 
15 studeni 2022. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije
15. studeni 2022.  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
25. listopada 2022. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu
25. listopada 2022. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu poslovnika o radu Senata Sveučilišta u Zagrebu
25. listopada 2022. Odluka o imenovanju članova Odbora za doktorske programe
25. listopada 2022. Odluka o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove
25. listopada 2022. Odluka o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe
25. listopada 2022. Odluka o imenovanju Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Zagreb
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Varaždin
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Sisak
25. listopada 2022.  Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnog računskog centra
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stručnoga vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Privremenoga Stručnoga vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
25. listopada 2022. Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje razvoj i  transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
25. listopada 2022. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Etičkoga savjeta
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za statutarna pitanja
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za proračun
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za upravljanje kvalitetom
25. listopada 2022. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za sport
4. listopada 2022. Odluka o izboru prorektora Sveučilišta u Zagrebu

27. rujna 2022. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o.
13. rujna 2022. Odluka o plaćanju školarine specijalističkih studija
19. srpnja 2022. Pravilnik o upravljanju  intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu
19. srpnja 2022. Smjernice upravljanja intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu
19. srpnja 2022. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje razvoj i  transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
21. lipnja 2022. Odluka o imenovanju direktorice Hrvatske Sveučilišne naklade
21. lipnja 2022. Izmjena Odluke o plaćanju školarine doktorskoga studija - (Odluka o neplaćanju doktorskih studija)
21. lipnja 2022. Suglasnost za imenovanje voditelja Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku
21. lipnja 2022. Izvješće o radu Sveučilišnoga centra za integrativnu bioetiku za razdoblje od 2017. do 2022. godine
21. lipnja 2022. Prethodna suglasnost za imenovanje članova Stručnog vijeća Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku
24. svibnja 2022. Odluka o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
24. svibnja 2022. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
25. ožujka 2022. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu
25. ožujka 2022. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
1. ožujka 2022. Odluka o izboru rektora Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od ak. god. 2022./23. do 2025./26. 
15. veljače 2022. Izmjena Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade
25. siječnja 2022. Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele nagrada za inovacije i transfer tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu
25. siječnja 2022. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i istraživanje
25. siječnja 2022. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu <
25. siječnja 2022. Odluka o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu

14. prosinca 2021. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu
14. prosinca 2021. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet

14. prosinca 2021. Odluka o pokretanju postupka za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2021./2022
14. prosinca 2021. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
14. prosinca 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Upravno vijeće Sveučilišnoga računskoga centra 
14. prosinca 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Sveučilišta u Zagrebu 
14. prosinca 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 
14. prosinca 2021. Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu  (dopuna 25. siječnja 2022.)
14. prosinca 2021. Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
16. studeni 2021. Odluka o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
16. studeni 2021. Odluka o imenovanju povjerenstva u postupku izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
16. studeni 2021. Odluka o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
16. studeni 2021. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
19. listopada 2021.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti 
19. listopada 2021. Odluka o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja Sveučilišnoga centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik 
19. listopada 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
19. listopada 2021. Odluka o razrješenju akademkinje Milene Žic Fuchs dužnosti članice Sveučilišnog savjeta
21. rujna 2021. Izmjena i dopuna Odluke o sastavu i načinu izbora članova Senata i vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje od 1. rujna 2021. godine
1. rujna 2021. Odluka o sastavu i načinu izbora članova Senata i vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje
27. srpnja 2021. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Zagreb Sveučilišta u Zagrebu
18. svibnja 2021. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije
18. svibnja 2021. Odluka o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
18. svibnja 2021. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra zaistraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
18. svibnja 2021. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
20. travnja 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
20. travnja 2021. Odluka o imenovanju novog člana Odbora za proračun
20. travnja 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu
16. ožujka 2021. Odluka o imenovanje Povjerenstva za sport
16. ožujka 2021. Odluka Senata o davanju suglasnosti FHS
16. ožujka 2021. Odluka rektora o izmjeni odluke FHS
16. veljače 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
16. veljače 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
26. siječnja 2021. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu
26. siječnja 2021. Odluka o imenovanju ravnatelja Sveučilišnog računskog centra
26. siječnja 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti  Sveučilišta u Zagrebu
26. siječnja 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak
26. siječnja 2021. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Etičkog savjeta
26. siječnja 2021. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
26. siječnja 2021. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
26. siječnja 2021. Odluka o proglašenju 2021. godine kao Godine inovacija na Sveučilištu u Zagrebu
26. siječnja 2021. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade Fran Bošnjaković za akademsku godinu2020.-2021.
21. siječnja 2021. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade Ars summa Universitatis za akademsku godinu 2020.-2021.
21. siječnja 2021. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade AndrijaŠtampar za akademsku godinu 2020.-2021.
21. siječnja 2021. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade Andrija Mohorovičić za akademsku godinu 2020.-2021.
 10. studenoga 2020. Odluka o imenovanju Upravnog  vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
13. listopada 2020. Odluka o pokretanju postopka izbora predloženika u počasno zvanje professor emerituse za akd. god. 2020.-2021.
15. rujna 2020. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja
15. rujna 2020. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
14. srpnja 2020. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
26. svibnja 2020.Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2019./2020.
26. svibnja 2020. Odluka o imenovanju Stručnog vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu
26. svibnja 2020. Odluka o kvotama za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus za pet akademskih godina (2019./2020.-2023./2024.) na Sveučilištu u Zagrebu
18. veljače 2020. Odluka o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
10. prosinca 2019. Odluka o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća Fakulteta hrvatskih studija
10. prosinca 2019. Odluka o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija
10. prosinca 2019. Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Ars summa Universitatis
10. prosinca 2019. Odluka o osnivanju ustanove "Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija"
19. studenoga 2019. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
19. studenoga 2019. Izmjena Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
19. studenoga 2019. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Sisak
19. studenoga 2019. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Varaždin
9. srpnja 2019. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
16. travnja 2019. Odluka o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
22. siječnja 2019. Odluka o izmjene Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
22. siječnja 2019. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu
22. siječnja 2019. Odluka o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
11. prosinca 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak
11. prosinca 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
11. prosinca 2018. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
13. studenoga 2018. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o pokretanju izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2018./2019.
28. rujna 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
28. rujna 2018. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o. (izmjena 15. veljače 2022.)
10. srpnja 2018. Odluka o imenovanju direktorice Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o.
10. srpnja 2018. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokom učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
12. lipnja 2018. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
12. lipnja 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
15. svibnja 2018.  Odluka o imenovanju prorektora Sveučilišta u Zagrebu
10. travnja 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
10. travnja 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
10. travnja 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
16. siječnja 2018. Odluka o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
16. siječnja 2018. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
16. siječnja 2018. Odluka o imenovanju Odobra za proračun Sveučilišta u Zagrebu

12. prosinca 2017. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
12. prosinca 2017. Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
12. prosinca 2017. Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
12. prosinca 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
14. studenoga 2017. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Svuečilišta u Zagrebu
14. studenoga 2017. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2017./2018.
14. studenoga 2017. Odluka o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
14. studenoga 2017. Odluka o imenovanju Izbornoga povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
17. listopada 2017. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za Sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
13. rujna 2017. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
11. srpnja 2017. Odluka o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova vijeća područja
11. srpnja 2017. Odluka o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
11. srpnja 2017. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
11. srpnja 2017. Odluka o imenovanju za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade "Andrija Mohorovičić" Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu
13. lipnja 2017. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
23. svibnja 2017. Odluka o razrješenju izv. prof. dr. sc. Ivane Franić u Odboru za znanost i međunarodnu suradnju
11. travnja 2017. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
11. travnja 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti
14. ožujka 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sport Sveučilišta u Zagrebu
14. ožujka 2017. Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2016./2017.
14. veljače 2017. Odluka o izmjeni Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
14. veljače 2017. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
14. veljače 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za žalbeni postupak na odluku o utvrđivanju liste prvenstva
14. veljače 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana
17. siječnja 2017. Odluka o promjeni statusa Sveučilišnog centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji
17. siječnja 2017. Odluka o osnivanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik 
- Pravilnik o ustroju i djelovanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
17. siječnja 2017. Odluka o osnivanju Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku
17. siječnja 2017. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
17. siječnja 2017. Odluka o imenovanju privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
17. siječnja 2017. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
17. siječnja 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2016. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2016./2017.
13. prosinca 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu
15. studenoga 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
15. studenoga 2016. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
13. rujna 2016. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
13. rujna 2016. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
13. rujna 2016. Odluka o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta te provođenju novih izbora
19. srpnja 2016. Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
19. srpnja 2016. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu
19. srpnja 2016. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
14. lipnja 2016. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
14. lipnja 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
19. svibnja 2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu
19. svibnja 2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu
19. svibnja 2016. Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu
19. travnja 2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu (Upisnik studentskih organizacija)
8. ožujka 2016. Odluka o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
9. veljače 2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade
19. siječnja 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
8. prosinca 2015. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2015./2016.
8. prosinca 2015. Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017.
8. prosinca 2015. Odluka o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu
8. prosinca 2015. Oduka o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.
8. prosinca 2015. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
8. prosinca 2015. Odluka o imenovanju privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
8. prosinca 2015. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti
10. studenoga 2015. Odluka o prihvaćanju kriterija za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017.
10. studenoga 2015. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o potvrđivanju modela naplate participacije školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. (do 10. studenoga)
13. listopada 2015. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
13. listopada 2015. Odluka o potvrđivanju modela naplate participacije školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. (do 13. listopada)
15.rujna 2015. Odluka o izmjeni Akademskog kalendara Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.
15.rujna 2015. Privremena odluka vezana uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina te sufinanciranje materijalnih troškova u ak. god. 2015./2016.
15. rujna 2015. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Repubike Hrvatske
21. srpnja 2015. Odluka o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade "Andrija Mohorovičić" Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu
21. srpnja 2015. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
9. lipnja 2015. Odluka o imenovanju o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPBZ)
9. lipnja 2015. Odluka o imenovanju o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT)
19. svibnja 2015. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća
19. svibnja 2015. Odluka o imenovanju Stručnog vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu
19. svibnja 2015. Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
19. svibnja 2015. Odluka o raspisu natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima
14. travnja 2015. Odluka o općim uvjetima za prijavu na natječaj za Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima
14. travnja 2015. Odluka o raspisu natječaja za Potpore doktorandima i asistentima u umjetničkom području
14. travnja 2015. Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2015. godine
14. travnja 2015. Odluka o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
10. ožujka 2015. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
17. veljače 2015. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
17. veljače 2015. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilušta u Zagrebu
17. veljače 2015. Odluka o imenovanju stalnih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća
20. siječnja 2015. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
20. siječnja 2015. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti
16. prosinca 2014. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2014./2015.
16. prosinca 2014. Odluka o imenovanju o. d. voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB)
16. prosinca 2014. Odluka o imenovanju o. d. voditelja Centra za istraživanje, znanost i transfer tehnologije (CIRTT)
16.prosinca 2014. Odluka o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o kvotama za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus za pet akademskih godina (2014./2015.-2018./2019.) na Sveučilištu u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju zamjenskog člana u Odbor za proračun Sveučilišta u Zagrebu
28. listopada 2014. Odluka o prihvaćanju kriterija za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu (Tablica)
28. listopada 2014. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
28. listopada 2014. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
28. listopada 2014. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
28. listopada 2014. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o.
28. listopada 2014. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
2. listopada 2014. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
16. rujna 2014. Odluka o imenovanju člana u Odbor za upravljanje kvalitetom iz reda studenata poslijediplomskog sveučilišnog studja
8. srpnja 2014. Odluka o prihvaćanju triju strategija: prostornog i funkcionalnog razvoja, sporta te razvoja edukacije u umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva i istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
10. lipnja 2014. Odluka o prihvaćanju dviju strategija: istraživanja, transfera tehnologije i inovacija te internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu
20. svibnja 2014. Odluka o prihvaćanju triju strategija: sustava osiguravanja kvalitete, studija i studiranja te razvoja sustava podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu
20. svibnja 2014. Odluka o utvrđivanju prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za akademsku godinu 2014./2015. na Sveučilištu u Zagrebu
20. svibnja 2014. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
1. travnja 2014. Odluka o pokretanju programa otvaranja novih radnih mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim sredstvima
1. travnja 2014. Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015. (Tabela.pdf)
11. veljače 2014. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske programe i doktorske teme Sveučilišta u Zagrebu
11. veljače 2014. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. Odluka o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. Odluka o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. Odluka o dopuni odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
10. prosinca 2013. Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
10. prosinca 2013. Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
10. prosinca 2013. Odluka o imenovanju zamjenskih članova Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
19. studenoga 2013. Odluka o osnivanju Centra za unapređenje nastavničkih kompetencija sveučilišnih nastavnika (s obrazloženjem Odluke)
15. listopada 2013. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2013./2014.
17. rujna 2013. Odluka o usvajanju politika izrađenih u okviru IPA projekta 2008 Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Battling Discrimination and Coruption Aimed at Improving Academic Integrity
11. srpnja 2013. Odluka o osnivanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
11. srpnja 2013. Odluka o osnivanju Centra za savjetovanje i podršku studentima (obrazloženje Odluke)
11. lipnja 2013. Odluka o pokretanju postupka uspostave Doktorske škole Sveučilišta u Zagrebu
11. lipnja 2013. Odluka o dopuni odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilista u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske
11. lipnja 2013. Odluka o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova vijeća područja
11. lipnja 2013. Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu
11. lipnja 2013. Dopuna Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu
12. ožujka 2013. Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu
12. ožujka 2013. Odluka o imenovanju Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
28. veljače 2013. Odluka o reguliranju plaćanja školarine doktorskoga studija doktorandima koji rade na sastavnicama, a studij pohađaju na Sveučilištu u Zagrebu
15. siječnja 2013. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
15. siječnja 2013. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
11. prosinca 2012. Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
16. listopada 2012. Odluka o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske (pročišćeni tekst)
11. rujna 2012. Odluka Senata o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu
13. ožujka 2012. Odluka o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
8. studenoga 2011. Odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu (Tabela.pdf)
22. studenoga 2011. Odluka o kriterijima za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Protestantska teologija i stručnog studija Izobrazba trenera (Tabela.pdf)
8. studenoga 2011. Odluka o kriterijima za upis u 1. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2012./2013. (Tabela.pdf)
11. listopada 2011. Odluka o postupku provođenja (studentske) ankete za procjenu nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu
13. rujna 2011. Odluka o preporukama sastavnicama za određivanje upisnih kriterija i upisnim rokovima za upis u 1. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2012./2013.
5. srpnja 2011. Odluka o donošenju Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu
14. lipnja 2011. Odluka Senata o postupku davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
10. svibnja 2011. Odluka o neplaćanju doktorskih studija
29. ožujka 2011. Odluka o objedinjavanju web prostora Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica
15. ožujka 2011. Odluka o rješavanju statusa studenata dodiplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu
15. ožujka 2011. Odluka o postupanju sveučilišnih tijela u vezi s provođenjem postupka izbora za nastavnike Sveučilišta protiv kojih se vode kazneni postupci
15. veljače 2011. Odluka o završnom roku za obranu doktorske disertacije te stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija
20. listopada 2009. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu
 
 
 Top