Središnji ured za međunarodnu suradnju

Središnji ured za međunarodnu suradnju

Rukovoditeljica Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju
dr. phil. Branka Roščić
telefon: +385 1 4698 101
e-adresa: branka.roscic@remove-this.unizg.hr

Tajnica Središnjega ureda za međunarodnu suradnju
Antonija Kurtak, bacc. oec.
telefon: +385 1 456 42 11
e-adresa: antonija.kurtak@remove-this.unizg.hr

Institucionalna Erasmus+ koordinatorica/IEC
Renata Hranjec, prof.
telefon: +385 1 469 81 28
e-adresa: renata.hranjec@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Željka Pitner, mag. educ. eur.
telefon: +385 1 469 81 05
e-adresa: zpitner@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Valentina Vajdić Cimperšak, mag. oec.
telefon: +385 1 469 81 16 (telefonske konzultacije: srijeda i petak 10-12 i 13-15)
e-adresa: vvajdic@remove-this.unizg.hr

Stručni savjetnik za međunarodnu suradnju
Tomislav Hrga, mag. oec.
telefon: +385 1 456 41 30
e-adresa: thrga@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Maja Grđan, dipl. ing.
telefon: +385 1 469 81 06
e-adresa: maja.grdjan@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Ivana Matijašević, mag. comm.
telefon: +385 1 469 81 26
e-adresa: ivana.matijasevic@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
mr. sc. Ratimira Šimundić
telefon: +385 1 4698 132
e-adresa: rsimundi@remove-this.unizg.hr
e-adresa: (Akademska mobilnost): akademska.mobilnost@remove-this.unizg.hr
e-adresa: (Erasmus+ sporazumi): erasmus.sporazum@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
dr. sc. Ružica Bruvo
telefon: +385 1 469 81 07 (ponedjeljkom 14-16 h, četvrtkom 10-12 h)
e-adresa: ruzica.bruvo@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Emina Lehkec, mag. oec.
telefon: +385 1 469 81 02 (telefonske konzultacije: ponedjeljkom 13-15h, četvrtkom 9-11h)
e-adresa: elehkec@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Marija Jakovljević, prof.
telefon: +385 1 469 81 08 (od 9 do 12h)
e-adresa: mjakovljevic@remove-this.unizg.hr

Stručni savjetnik za međunarodnu suradnju
Bernard Špoljarić, mag. phil.
telefon: +385 1 469 81 65
e-adresa: bspoljaric@unizg.hr 

Sveučilišna škola hrvatskog jezika

Viši stručni savjetnik - e-lektor za hrvatski jezik
Marija Bošnjak, prof.
telefon: +385 1 469 81 23
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: marija.bosnjak@remove-this.unizg.hrTop