Odbor za upravljanje kvalitetom

Odbor za upravljanje kvalitetom

Odbor za upravljanje kvalitetom savjetodavno je tijelo rektora, rektorskih kolegija i Senata za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete nastavnoga, znanstvenoga, umjetničkoga, istraživačkoga i stručnoga rada na Sveučilištu.

Odbor za upravljanje kvalitetom:

 1. poduzima mjere unutarnjega osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete
 2. poduzima mjere osiguravanja kvalitete u skladu sa standardima za osiguravanje kvalitete visokoga obrazovanja
 3. provodi postupak prethodne procjene i vrjednovanja novih studijskih programa te procjene i vrjednovanja izmjena i dopuna postojećih studijskih programa
 4. promiče razvoj programa cjeloživotnoga učenja
 5. koordinira vrjednovanje nastavničkoga rada i studijskih programa
 6. predstavlja Sveučilište u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete.


Koordinatorica:
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku

 

Predsjednica:
prof. dr. sc. Ivana Franić, 
Filozofski fakultet

Članovi:

 • prof. dr. sc. Davor Petrinović, Fakultet elektrotehnike i računarstva - na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, član
 • izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić, Pravni fakultet - na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, članica
 • prof. dr. sc. Goran Đukić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predstavnik Vijeća tehničkoga područja, zamjenik predsjednice
 • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnica Vijeća prirodoslovnoga područja, članica
 • prof. dr. sc. Nikša Dulčić, Stomatološki fakultet, predstavnik Vijeća biomedicinskoga područja, član
 • red. prof. art. Leo Modrčin, Arhitektonski fakultet, predstavnik Vijeća umjetničkoga područja, član
 • prof. dr. sc. Blaženka Kos, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, predstavnica Vijeća biotehničkoga područja, članica
 • izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić, Ekonomski fakultet, predstavnik Vijeća društveno-humanističkoga područja (društveno područje), član
 • izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača, Filozofski fakultet, predstavnica Vijeća društveno-humanističkoga područja (humanističko područje), članica
 • Amalija Danjek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, predstavnica studenata prijediplomskih i diplomskih studija
 • Josip Periša, Fakultet hrvatskih studija, predstavnik studenata poslijediplomskih studija

OSIGURAVANJE KVALITETE
 

 

Dodatne informacije

Diana Dolić, prof.
telefon: +385 1 469 81 86
e-adresa: ddolic@remove-this.unizg.hr
lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
adresa: Sveučilište u Zagrebu
Ured za upravljanje kvalitetom
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb


Top