Odbor za proračun

Odbor za proračun

Odbor za proračun savjetodavno je tijelo rektora, rektorskih kolegija i Senata.

Odbor za proračun daje mišljenje o:

1. prijedlogu financijskoga plana odnosno proračuna Sveučilišta

2. prijedlogu plana javne nabave Sveučilišta

3. izvršenju proračuna i o provedbi plana javne nabave Sveučilišta

4. završnom računu Sveučilišta i njegovih sastavnica.


Predsjednica:
prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
, Ekonomski fakultet

Koordinator:
prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju Sveučilišta u Zagrebu

Članovi:
prof. dr. sc. Josip Šimunović, Katolički bogoslovni fakultet, predstavnik društveno-humanističkoga područja
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Filozofski fakultet, predstavnik društveno-humanističkoga područja
prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet, predstavnik biomedicinskoga područja
prof. dr. sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet, predstavnik biotehničkoga područja
prof. dr. sc. Mirko Planinić, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnik prirodoslovnoga područja
izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti, predstavnik umjetničkoga područja
prof. dr. sc. Vladislav Brkić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, predstavnik tehničkoga područja
prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, Tekstilno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Denis Vojvodić, Stomatološki fakultet18. srpnja 2023. - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
25. listopada 2022. - Odluka Senata o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. - Odluka Senata o imenovanju članova Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
2. listopada 2014. - Odluka Senata o izmjeni Odluke Senata o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
28. listopada 2014. - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. - Odluka o imenovanju zamjenskog člana u Odbor za proračun Sveučilišta u Zagrebu
17. siječnja 2017. - Odluka Senata o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
16. siječnja 2018. - Odluka Senata o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
20. travnja 2021. - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
18. svibnja 2021. - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
25. siječnja 2022. - Odluka Senata o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu

Dodatne informacije

Marijana Drempetić, voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje
e-adresa: marijana.drempetic@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 275


Top