Pravilnici / Odluke / Preporuke

Pravilnici, odluke i preporuke

PRAVILNICI:

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, 2016. (pročišćena verzija)

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija na Sveučilištu u Zagrebu, 2016. (pročišćena verzija)

Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti (Cotutelle de these) - Regulations for International Dual Doctorates (Cotutelle de these), 2008.

ODLUKE:

Odluka o obvezi vođenja evidencije studenata poslijediplomskih studija u ISVU sustavu

Odluka o priznavanju doktorskih tema za doktorske kandidate koji su stjecali stupanj doktora znanosti izvan doktorskog studija

Odluka o neplaćanju doktorskog studija
Odluka o korištenju Online baze doktoranada (OBAD)
Odluka o završnom roku za obranu doktorskog rada te stjecanje doktorata izvan studija

PREPORUKE I TUMAČENJA:

Zaključci Odbora za doktorske programe o vrednovanju doktorskih programa za izvođenje na stranom jeziku, o izdavanju diploma na stranom jeziku te o ispunjavanju obrazaca za prijavu teme na stranom jeziku u OBAD-u, 2019.

Naputak o dodjeljivanju ocjena na postupku obrane doktorskog rada, 2017.

Obavijest o obvezi sastavnica da u zapisnike o obranama doktorskih radova (DR. SC. 11) upisuju ocjene (za teme prihvaćene nakon 23. lipnja 2016.), 2017.

Izjava o izvornosti radova članova akademske zajednice - preporuka Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, 2017.

Preporuke o primjeni Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu u vezi s pravilnicima sastavnica o doktorskim studijima obzirom na njegove prijelazne i završne odredbe (čl. 23.), 2010.

Tumačenje čl. 9. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (uvjeti za imenovanje mentora), 2010.

UPUTE MZO:
Naknada troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorskog rada te troškova doktorskih studija (Tablica 1 - troškovi izrade doktorskog rada ; Tablica 2 - troškovi doktorskog studija)Top