Gospodarski savjet

Gospodarski savjet


Gospodarski je savjet posebno savjetodavno tijelo rektora, rektorskih kolegija i Senata.

Rad Gospodarskoga savjeta usmjeren je na unaprjeđenje rada Sveučilišta, njegovo pozicioniranje kao vodeće hrvatske visokoobrazovne i znanstvenoistraživačke institucije te na aktivno sudjelovanje u transferu znanja i tehnologija u gospodarstvo.

Gospodarski savjet:

1. sudjeluje u postupcima unaprjeđenja studijskih programa i nastavnih procesa na svim studijskim razinama

2. sudjeluje u postupku utvrđivanja stvarnih potreba gospodarstva za stručnjacima koji se školuju na Sveučilištu

3. promiče stipendiranje studenata

4. sudjeluje u osmišljavanju i uspostavi zajedničkih aktivnosti u području istraživanja, razvoja, transfera znanja i tehnologije te u komercijalizaciji inovacija

5. sudjeluje u programima uspostave inovacijskih centara, poduzeća i razvojnih poduzeća (eng. startups)

6. sudjeluje u razvojnim investicijama u infrastrukturu Sveučilišta namijenjenu zajedničkim aktivnostima

7. sudjeluje u uspostavi sustava zaklada, fondova i drugih oblika osiguravanja potrebnih financijskih sredstava

8. pridonosi unaprjeđenju postojećega i predlaganju novoga zakonskoga i podzakonskoga uređenja radi unaprjeđenja suradnje Sveučilišta i gospodarstva

9. sudjeluje u promidžbi rezultata suradnje Sveučilišta i gospodarstva.


Odluka o imenovanju Gospodarskoga savjeta Sveučilišta u ZagrebuTop