Etički savjet

Ured za Etički savjet

Tajnik Etičkog savjeta
Krešimir Baraba, mag. iur.
telefon: +385 1 456 41 27
faks: +385 1 456 41 08
e-adresa: kresimir.baraba@remove-this.unizg.hrTop