Središnji ured za koordinaciju s knjižnicama

Središnji ured za koordinaciju s knjižnicama

Koordinatorica za suradnju s knjižnicama
dr. sc. Tatijana Petrić
telefon: +385 1 469 81 13
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: tatijana.petric@remove-this.unizg.hr

 

Sveučilišni knjižnični sustavTop