Sastavnice Sveučilišta

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu

"U sastavu Sveučilišta djeluju sastavnice s pravnom osobnošću, ostale sastavnice, ustrojstvene jedinice bez pravne osobnosti i ostale pravne osobe."*

*iz Statuta Sveučilišta u Zagrebu

Podaci o broju zaposlenika prema zvanju odnose se na stanje na dan 30. rujna 2021.Top