Sastavnice Sveučilišta

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu

"Sveučilište u svom sastavu može imati znanstveno-nastavne sastavnice, umjetničko-nastavne sastavnice, znanstvene sastavnice te druge sastavnice čijom se djelatnošću osigurava cjelovitost i potreban standard sveučilišnoga sastava."*

*iz Statuta Sveučilišta u Zagrebu

Podaci o broju zaposlenika prema zvanju odnose se na stanje na dan 30. rujna 2021.Top