Ured za studente s invaliditetom

Ured za studente s invaliditetom

Pravo na obrazovanje na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući invaliditet, zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske.

Kako bi se svim sadašnjim, ali i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za uspješno i kvalitetno studiranje, Sveučilište u Zagrebu je osnovalo Ured za studente s invaliditetom.

Od ukupno oko 70.000 studenata koji studiraju na Sveučilištu u Zagrebu, svega je oko 400 studenata s invaliditetom koji primaju neki od oblika potpore ili realiziraju prava putem svojega statusa.

Aktivnosti Ureda namijenjene su izjednačavanju mogućnosti svih studenata koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obaveza – studenata s:

 •      oštećenjima vida
 •      oštećenjima sluha
 •      motoričkim poremećajima
 •      kroničnim bolestima
 •      psihičkim bolestima i poremećajima
 •      teškoćama u učenju (kao što su primjerice disleksija, disgrafija i ADHD)
 •      ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

 

Važnu ulogu u radu Ureda imaju:

 • koordinatori za studente s invaliditetom na sastavnicama - nastavnici - poveznica između studenata s invaliditetom te nastavnika i administrativnoga osoblja na pojedinoj sastavnici i Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator je ujedno i kontakt osoba na fakultetu/akademiji kojoj se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te ostalih pitanja vezanih uz prava studenata s invaliditetom.
 • Koordinacija za studente s invaliditetom - studentski predstavnici - po jedan predstavnik studenata s invaliditetom sa svake od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu gdje studiraju. Studentski predstavnici imenuju se sa zadaćom iznošenja potreba, predlaganja aktivnosti i evaluacije učinjenog.

Povjerenstvo za studente s invaliditetom

Temeljem Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (2007 i 2013), Povjerenstvo za studente s invaliditetom je stručno tijelo sa zadaćom kreiranja planova i programa, prioriteta i aktivnosti Ureda, koje imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.

Povjerenstvo čine:

 • nadležni prorektor za studente i studije, koordinator Povjerenstva
 • po jedan predstavnik svakog vijeća područja
 • predstavnik studenata s invaliditetom (predlaže Studentski zbor)
 • predstavnik Studentskog centra
 • stručnjaci za posebna područja potpore studentima s invaliditetom
 • predstavnik Ureda za studente s invaliditetom (administrativna podrška)

Kontakt

Valentina Novak Žižić, mag. act. soc.
Adresa: Studentsko naselje „Stjepan Radić“, Jarunska 2 (12. paviljon)
E-adresa: uredssi@unizg.hr
Tel. +385 1 4564 405
Mob. +385 99 4593 578

Primanje studenata:
svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 sati i prema dogovoru u drugom vremenu (uz prethodnu najavu)Top