Vijeće prirod područja

Vijeće prirodoslovnoga područja

  Raspored sjednica Vijeća prirodoslovnoga područja za ak. god. 2023./2024.


Odluka o imenovanju predsjednika Vijeća prirodoslovnoga područja

Odluka o imenovanju zamjenice predsjednika Vijeća prirodoslovnoga područja

 

VPP Obrazac Uvjeti Rektorskog zbora NN 122/2017.

 Naputak Povjerenstva za utvrdjivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja VPP SuZ (VPP_18_12_2018) 

 

Predsjednik: prof. dr. sc. Dražen Balen, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Zamjenik:     prof. dr. sc. Snežana Miljanić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Koordinator: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju


ČLANOVI:

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim radnim mjestima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
1. prof. dr. sc. Mirko Planinić, član - prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, zamjenik
2. prof. dr. sc. Mladen Vuković, član - izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić, zamjenik
3. prof. dr. sc. Dražen Njegač, član - prof. dr. sc. Sanja Faivre, zamjenica
4. prof. dr. sc. Zoran Pasarić, član - izv. prof. dr. sc. Giuliana Verbanac, zamjenica
5. prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, članica  - prof. dr. sc. Sven Jelaska, zamjenik
6. prof. dr. sc. Mihael Makek, član - prof. dr. sc. Miroslav Požek, zamjenik
7. prof. dr. sc. Davor Kovačević, član - izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk, zamjenica
8. prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, članica - prof. dr. sc. Boris Muha, zamjenik 
9. prof. dr. sc. Dražen Balen, član - izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, zamjenica
10. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, članica - prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, zamjenica

Sastavnice iz tehničkog područja

11. izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, član                                                                   – prof. dr. sc. Igor Vlahović, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, zamjenik
12. izv. prof. dr. sc. Marko Cvetković, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, član                                                                 – doc. dr. sc. Duje Smirčić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, zamjenik
13. izv. prof. dr. sc. Mario Bukal, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, član                                                                    – izv. prof. dr. sc. Ana Sušac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva,  zamjenica
14. prof. dr. sc. Gordana Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, članica                                                                           – doc. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, zamjenica
15. prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, članica     
      – prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, zamjenica

Sastavnice iz biomedicinskog područja

16. izv. prof. dr. sc. Ana Budimir, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, članica                                                                    - izv. prof. dr. sc. Sanja Dolanski Babić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, zamjenica
17. izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, član                                                                      – doc. dr. sc. Ana Karković Marković, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, zamjenica

Sastavnice iz biotehničkog područja

18. prof. dr. sc. Senka Djaković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, članica                                                                   - izv. prof. dr. sc. Mojca Čakić-Semenčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenica
19. izv. prof. dr. sc. Marjan Praljak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, član                                                                  – izv. prof. dr. sc. Jasmina Lapić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenica


Sastavnice iz društveno-humanističkog područja

20. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, član                                                                           – doc. dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti, zamjenik
21. izv. prof. dr. sc. Goran Trupčević, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, član                                                                                         – doc. dr. sc. Krunoslav Puljić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, zamjenik

Zaposlenici na suradničkim radnim mjestima

22. Marin Mičunović, mag. geogr., Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, član                                                                      – Nino Kovačić, mag phys., Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenik

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija

23. Antonio Močinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, član                                                                                      - Loredana Muravec Dević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica
24. Luka Sumić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, član                                                                                               - Antonio Jularić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamnjenik
25. Fran Miletić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, član                                                                                               - Jelena Pavić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica

Student poslijediplomskog studija

26. nije izabran

 


 

< početna Top