Izvješća

Izvješća o radu Sveučilišta u Zagrebu

Akademska godina:

Izvješća o radu Uprave Sveučilišta u Zagrebu

2021. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras

2020. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras

2019. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras

2018. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras

2017. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras

2016. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras

2015. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras

2014. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2014. do 31. 12. 2014.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras

2013. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2013. do 30. 4. 2014.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

2012. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2012.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

2011. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2011. do 31. 12. 2011.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

2009. - 2010. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2010.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

2008. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

2007. godina

Izvješće o radu za razdoblje od 1. 10. 2006. do 31. 12. 2007.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

Sveučilište u Zagrebu od 2002. - 2006.
Osvrt na proteklo mandatno razdoblje - prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer
Predstavljen na svečanoj sjednici Senata u prigodi proslave Dana Sveučilišta, 8. studenoga 2006.

Inaguracija novog rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, 9. studenoga 2006.
Odstupajući govor prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer
Nastupajući govor rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša

2006. godina

Izvješće o radu Uprave Sveučilišta u Zagrebu u 337. akademskoj godini (2005./2006.)
Predstavljeno na Zajedničkoj sjednici Senata, Vijeća područja, Sveučilišnog savjeta i Rektorskog kolegija u širem sastavu, održanoj 24. listopada 2006.
(prema čl. 14., st. 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu)

2005. godina

Izvješće o radu Uprave Sveučilišta u Zagrebu u 336. akademskoj godini (2004./2005.)
Predstavljeno na svečanoj sjednici Senata u prigodi proslave Dana Sveučilišta, 3. studenoga 2005.

2004. godina

Izvješće o radu Uprave Sveučilišta u Zagrebu u 335. akademskoj godini (2003./2004.)
Predstavljeno na svečanoj sjednici Senata u prigodi proslave Dana Sveučilišta, 3. studenoga 2004.

2003. godina

Izvješće o radu Uprave Sveučilišta u Zagrebu u 334. akademskoj godini (2002./2003.)Predstavljeno na svečanoj sjednici Senata u prigodi proslave Dana Sveučilišta, 3. studenoga 2003.

Kontakt

Glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur.

e-adresa: hhajdic@remove-this.unizg.hr
Telefon: +385 91 943 3665
Adresa: Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Top