Arhiv Sveučilišta

Arhiv Sveučilišta u Zagrebu

Djelovanje Sveučilišta u Zagrebu dokumentirano je u brojnim arhivskim zapisima koji prate povijest, razvoj, organizacijske mijene i aktivnosti Sveučilišta. Najstarije arhivsko gradivo te manji dio gradiva pojedinih fakulteta i tijela koja su djelovala u okviru Sveučilišta nalazi se u državnim arhivima i arhivskim zbirkama različitih kulturnih i znanstvenih ustanova, dok se većina arhivskih zapisa čuva na pojedinim sastavnicama Sveučilišta.

U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu čuva se arhivsko gradivo iz modernog razdoblja života Sveučilišta, od 1874. godine do danas: administrativna i financijska dokumentacija, spisi sveučilišnih tijela, dokumentacija o polaznicima sveučilišnih studijskih programa te stručnoj i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, raznovrsne zbirke umjetničkih predmeta, fotografija, tiskovina i publikacija te druge dokumentacijske cjeline nastale radom Sveučilišta i s njime povezanih institucija. Središnji ured za arhivsku građu UNIZG sustavno radi na evidentiranju i obradi ovoga gradiva koje je dostupno za istraživanje u prostoru Arhiva i na digitalnim platformama Topoteka i Vizbi.UNIZG.

Kontakt: Središnji ured za arhivsku građu UNIZG

Online pristup

Topoteka Sveučilišta u Zagrebu, virtualna zbirka zapisa o povijesti, razvoju i radu Sveučilišta

Na portalu Vibni.UNIZG dostupni su u digitalnom obliku redovi predavanja, publikacije Sveučilišta i njegovih sastavnica, arhivski dokumenti, fotografije i drugi zapisi te inventari pojedinih fondova i zbirki. 

Saznajte više

Topoteka UNIZG(.pdf)

Arhiv UNIZG(.pdf)

 

 

arhiv_općeTop