Specijalistički studiji

Specijalistički studiji Sveučilišta u Zagrebu

Poslijediplomski specijalistički studiji na Sveučilištu u Zagrebu nude visoko specijalizirana znanja i vještine relevantne za tržište rada. Vodi se briga o tome da studiji budu relevantni u stručnom smislu, ali i da omogućuju preuzimanje odgovornosti u razvoju gospodarstva i društva. Zbog toga se potiče suradnja sa strukovnim udrugama i predstavnicima ostalih vanjskih dionika, kao i izvođenje onih studija koji osiguravaju prepoznatljivost kvalifikacije u nacionalnom i europskom okviru, te interdisciplinarnih specijalističkih studija i programa na stranom jeziku.

Poslijediplomski specijalistički studij traje jednu do dvije godine, a završetkom specijalističkog studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist.

Dodatne informacije

Arijana Mihalić, dipl. ing.
adresa: Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
telefon: +385 1 4564 245
+385 99 4564 245
faks: +385 1 4830 602
e-mail: amihalic@remove-this.unizg.hr
   
Katarina Matijaš Zorić, prof.
adresa: Zvonimirova 8, Zagreb
telefon: +385 1 4698 166
faks: +385 1 4698 141
e-mail: kmzoric@unizg.hr


Top