Vijeće bioteh područja

Vijeće biotehničkoga područja

 

 - Raspored sjednica Vijeća biotehničkoga područja za ak. god. 2023./2024.

- Odluka o izboru predsjednice Vijeća biotehničkoga područja 2023.-2025.

- Odluka o izboru zamjenice predsjednice Vijeća biotehničkog područja 2023.-2025.

 

Predsjednica: izv. prof. dr. sc. Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Zamjenica: prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet


Koordinator: prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale


Č L A N O V I:

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim radnim mjestima


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

1. prof. dr. sc. Ivica Kisić, član – prof. dr. sc. Milan Mesić, zamjenik
2. izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, članica – izv. prof. dr. sc. Martina Grdiša, zamjenica
3. prof. dr. sc. Sandra Voća, članica – prof. dr. sc. Krešimir Salajpal, zamjenik
4. prof. dr. sc. Milan Poljak, član – prof. dr. sc. Josip Leto, zamjenik
5. izv. prof. dr. sc. Ivan Širić, član – doc. dr. sc. Marina Tomić Maksan, zamjenica
6. prof. dr. sc. Jasminka Butorac, članica – prof. dr. sc. Ana Pospišil, zamjenica
7. izv. prof. dr. sc. Ivica Kos, član – izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec, zamjenik
8. izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić, član – izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem, zamjenik
9. izv. prof. dr. sc. Kristina Kljak, članica – izv. prof. dr. sc. Igor Bogunović, zamjenik

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

10. prof. dr. sc. Branka Levaj, članica – prof. dr. sc. Damir Stanzer, zamjenik
11. prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, članica – prof. dr. sc. Mirela Ivančić Šantek, zamjenica
12. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, članica - prof. dr. sc. Irena Landeka Jurčević, zamjenica
13. prof. dr. sc. Jasna Novak, članica - prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec, zamjenik
14. prof. dr. sc. Sandra Balbino, članica - prof. dr. sc. Sanja Vidaček Filipec, zamjenica
15. prof. dr. sc. Ivana Rumbak, članica - izv. prof. dr. sc. Martina Bituh, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

16. prof. dr. sc. Josip Margaletić, član – doc. dr. sc. Andreja Đuka, zamjenica
17. izv. prof. dr. sc. Dinko Vusić, član - izv. prof. dr. sc. Nikola Španić, zamjenik
18. doc. dr. sc. Miljenko Klarić, član –prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, zamjenik
19. prof. dr. sc. Danko Diminić, član – prof. dr. sc. Željko Škvorc, zamjenik
20. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, članica – izv. prof. dr. sc. Andreja Pirc Barčić
21. prof. dr. sc. Alan Antonović, član – doc. dr. sc. Tomislav Sedlar


Zaposlenici u suradničkim radnim mjestima

22. Helena Virić Gašparić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, članica  – Sanja Kajić, Sveučilište u  Zagrebu Agronomski fakultet, zamjenica


Studenti prijediplomskoga i diplomskoga studija 

23. Ena Marinić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, članica - Amalija Danjek, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenica
24. Tara Crnković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, članica - William Perkić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, zamjenik
25. Matija Balala, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, član - Petar Konsa, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, zamjenik

 

Student poslijediplomskoga studija

26. Branko Ursić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, član - Mihael Lovrinčević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, zamjenik

< početnaTop