Razvojni projekti

Razvojni projekti

Projekti kapitalne izgradnje

Izgradnja 1. faze zgrade studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Građevina
Prateći objekt studentskog kampusa - dvorana, studentski restoran i smještajne jedinice u Zagrebu, Tvrtka Miloša bb

Investitor
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb, Trg maršala Tita 14

Projektna tvrtka
Studio 3LHD d.o.o.
Zagreb, Božidarevićeva 13/4

Projektant
Tatjana Grozdanić Begović, dipl. ing. arh.

Vizualizacije
Boris Goreta

 

POSTOJEĆE STANJE

U tijeku je izgradnja 1. faze građevine restorana na lokaciji kampusa Agronomskog i Šumarskog fakulteta na dijelu između tri paviljona Agronomskog fakulteta.

 

NAMJENA VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Ovim zahvatom izgradnje upotpuniti će se sadržaji kampusa Agronomskog i Šumarskog fakulteta koji se u skladu s GUP-om Grada Zagreba nalazi u zoni javne i društvene namjene.

Sadržaj novoplanirane građevine su višenamjenska dvorana, studentski restoran i smještajne jedinice za potrebe studenata, zaposlenika Agronomskog i Šumarskog fakulteta te njihovih gostiju.

Zahvat u prostoru zasniva se na rješenju prvonagrađenog natječajnog rada tvrtke Studio 3LHD d.o.o. iz Zagreba, odabranog putem natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja pratećeg objekta u sklopu studentskog kampusa Agronomskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, raspisanog, organiziranog i provedenog od strane Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine.

Planirani zahvat predstavlja jedinstvenu građevinu te će se temeljem ishođenih akata za građenje izvoditi u dvije faze.

Faza 1 izgradnje koja je započela 22. travnja 2014. godine sastoji se od prizemne etaže predmetne građevine, a sadrži višenamjensku dvoranu i studentski restoran.

Građevinska bruto površina faze 1 iznosi 1495,36 m².

Faza 2 izgradnje, pored ostalog obuhvaćat će izgradnju kata predmetne građevine, koji je koncipiran kao kombinacija otvorenih prostora (sistem prohodnih dijelova krova - pristupnih staza i neprohodnih dijelova ravnog zelenog krova) i zatvorenih prostora koje čine smještajne jedinice za gostujuće profesore, tehnički prostor te zatvorena stubišna vertikala.

Građevinska bruto površine faze 2 iznosi 375,44 m². Izvedba faze 2 građevine planirat će se u odnosu na osiguranje financijskih sredstava.

                             

 

 Top