Ured za arhivsku građu

Središnji ured za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu

Rukovoditeljica Središnjeg ureda za arhivsku građu
doc. dr. sc. Vlatka Lemić
telefon: +385 1 4698 182 
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: vlatka.lemic@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik
dr. sc. Igor Vranić
telefon: +385 1 4698 168
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: igor.vranic@remove-this.unizg.hr

Viši stručni savjetnik
doc. dr. sc. Velimir Veselinović
telefon: +385 1 4698 168
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: vveselinovic@remove-this.unizg.hr

Arhiv UNIZG Top