Središnji ured za razvoj, investicije i prostorno planiranje

Središnji ured za prostorni razvoj, investicije i prostorno planiranjeVoditeljica Središnjeg ureda za razvoj, investicije i prostorno planiranje
Martina Cvitanović, dipl. ing.
telefon: +385 1 456 42 53
faks: +385 1 456 41 15
e-adresa: martinac@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za razvoj i investicije
Kristina Šimunović, dipl. ing.
telefon: +385 1 456 42 65
faks: +385 1 456 41 15
e-adresa: ksimunovic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za praćenje i provedbu investicija
Ana Deanović, dipl. oec.
telefon: +385 1 456 41 04
faks: +385 1 456 41 15
e-adresa: ana.deanovic@remove-this.unizg.hr

Administrativni referent
Jasna Kelava, bacc. sanit. ing.
telefon: +385 1 456 42 67
faks: +385 1 456 41 15
e-adresa: jasna.kelava@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za investicije i nabavu
Tajana Živković, dipl. iur.
telefon: +385 1 456 42 64
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: tajana.zivkovic@remove-this.unizg.hr

Voditelj odjeljka I. vrste za prostorno planiranje
Silvana Čubrić, dipl. ing. arh.
telefon: +385 1 456 44 42
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: silvana.cubric@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za analitičke i statističke poslove
Anita Bocak Truta, dipl. odg.
telefon: +385 1 456 41 03
faks: +385 1 456 41 15
e-adresa: anita.bocak@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica
Petra Huić, dipl. socijalni radnik
telefon: +385 1 469 81 19
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: petra.huic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica
Martina Špoljar, mag. geogr.
telefon: +385 1 456 41 118
faks: +385 1 456 41 15
e-adresa: martina.spoljar@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik
Krunoslav Šokić, mag. ing. el.
telefon: +385 1 456 41 04
faks: +385 1 456 41 15
e-adresa: krunoslav.sokic@remove-this.unizg.hr

Viši stručni referent
Manda Matijević, oec.
telefon: +385 1 456 42 74
faks: +385 1 465 40 08
e-adresa: manda.matijevic@remove-this.unizg.hrTop