Središnji ured za digitalizaciju

Središnji ured za digitalizaciju

Osnovna zadaća Ureda je sveobuhvatna digitalizacija sveučilišnoga gradiva i njegova obrada i pohrana u informatičkom sustavu. 


Rukovoditelj Središnjega ureda za digitalizaciju

doc. dr. sc. Hrvoje Mandić
telefon: +385 1 4698 168
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: hrvoje.mandic@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik
Zvonimir Džoić, mag. ing. techn. graph.Top