Ured za društveno korisno učenje

Ured za društveno korisno učenje Sveučilišta u Zagrebu

Ured za društveno korisno učenje (engl. Service-Learning) osnovan je 7. siječnja 2019. s ciljem pružanja podrške društveno korisnom učenju kao pedagoškom pristupu koji obuhvaća i razvija građanski angažman u visokom obrazovanju te obogaćuje proces usvajanja znanja kroz kritičko promišljanje o složenim uzrocima društvenih problema i međusobnu suradnju na zajedničkom projektu.

Usluge i aktivnosti Ureda:

 • organizacija, priprema i provođenje radionica, seminara i treninga koje pokrivaju teme vezane uz implementaciju, unapređenje i evaluaciju društveno korisnog učenja
 • koordinacija društveno korisnih aktivnosti, kolegija i programa koje postoje na sastavnicama
 • savjetovanje nastavnika vezano uz implementaciju društveno korisnog učenja u postojeće ili nove kolegije
 • savjetovanje nastavnika vezano uz unapređenje kvalitete postojećih kolegija i  društveno korisnog učenja
 • razvijanje instrumenata za evaluaciju društveno korisnog učenja
 • informiranje nastavnika o uslugama i aktivnostima Ureda
 • informiranje javnosti o društveno korisnom učenju i projektima društveno korisnog učenja ostvarenima na sastavnicama
 • provođenje istraživanja na temu društveno korisnog učenja
 • priprema i izrada publikacija
 • institucionalno umrežavanje

Što je društveno korisno učenje (DKU)?

Društveno korisno učenje (engl. Service-Learning) je nastavna metoda koja studentima omogućava da znanje i vještine stečene na akademskom kolegiju primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava neki društveni problem, s ciljem obogaćivanja procesa usvajanja znanja kroz kritičko promišljanje o složenim uzrocima društvenih problema i međusobnu suradnju na zajedničkom projektu (Mikelić Preradović, 2009)

Koja je korist DKU-a za studente, lokalnu zajednicu, nastavnike, fakultete, sveučilišta?

Kroz programe društveno korisnog učenja, STUDENTI mogu:

 • povećati motivaciju i želju za učenjem
 • razviti odgovornost, kritički razmišljati, donositi odluke i rješavati probleme
 • poboljšati akademsko znanje i uspjeh, uključujući komunikacijske i prezentacijske vještine
 • razviti sposobnost timskog i grupnog rada
 • stereotipe zamijeniti poštovanjem prema drugima i drukčijima
 • komunicirati s odraslim osobama koje imaju različite uloge u društvenoj zajednici
 • iskusiti različite izbore buduće karijere, uključujući karijeru u javnoj službi
 • steći znanje o svojoj lokalnoj zajednici i resursima koji su dostupni za njih
 • usavršiti građansku odgovornost
 • početi razvijati cjeloživotnu predanost zajednici i cjeloživotno učenje

Kroz programe društveno korisnog učenja, ZAJEDNICA može:

 • povećati resurse za rješavanje problema i zadovoljavanje svojih potreba
 • iskoristiti stručnost studenata i akademskog osoblja u određenom području u kojem postoji problem
 • usvojiti nova znanja o akademskim programima i akademskim potrebama
 • surađivati u planiranju projekata društveno korisnog učenja
 • sudjelovati u mentorstvu studenata
 • javno obznaniti doprinos mladih ljudi lokalnoj zajednici

Kroz programe društveno korisnog učenja, NASTAVNICI mogu:

 • promatrati entuzijazam studenata za učenjem
 • poboljšati komunikaciju i razumijevanje među studentima
 • povećati relevantnost obrazovanja za studente
 • razviti nastavni plan i program kroz suradnju s drugim nastavnicima i partnerima u zajednici
 • saznati više o različitim organizacijama u lokalnoj zajednici i kako one pomažu lokalnoj zajednici
 • identificirati resurse koji poboljšavaju obrazovne mogućnosti studenata
 • spojiti fakultetsku učionicu i lokalnu zajednicu
 • dobiti inspiraciju za daljnji akademski rad
 • postati mentori drugim nastavnicima

Kroz programe društveno korisnog učenja, FAKULTETI I SVEUČILIŠTA mogu:

 • kombinirati akademski razvoj s građanskom i društvenom odgovornošću
 • ojačati programe razvoja karijera
 • razviti partnerstva u zajednici
 • osigurati publicitet kroz nove obrazovne mogućnosti dostupne studentima
 • kroz praktičan rad dati studentima osjećaj važnosti onoga što uče
 • razviti inkluzivniju akademsku klimu i kulturu
 • pozvati studente da postanu aktivni članovi zajednice
 • povećati povjerenje u akademski sustav
 • poboljšati odnose s javnošću

 

Kontakt podaci

Ured za društveno korisno učenje Sveučilišta u Zagrebu
Ulica kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
voditeljica: doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke
telefon: +385 1 489 58 84
e-adresa: koraljka.modic.stanke@remove-this.unizg.hr
service-learning@remove-this.unizg.hr


Top