Ured za ljudske resurse

Ured za ljudske resurse

Rukovoditeljica Ureda: Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur. glavni tajnik

Viša stručna savjetnica za normativnu djelatnost i radne odnose
Branka Jakara, dipl. iur.
telefon: +385 1 456 41 06
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: bjakara@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za ljudske resurse i opće i  kadrovske poslove
Ljubica Krpelj, mag. iur.
telefon: +385 1 456 42 09
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ljubica.krpelj@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za ljudske resurse
Igor Rosan, mag. iur.
telefon: +385 1 456 41 23
faks: +385 1 483 06 01
e-adresa: igor.rosan@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za ljudske resurse
Marija Vujica, mag. iur. 
telefon: +385 1 456 41 23
faks: +385 1 483 06 01
e-adresa: marija.vujica@remove-this.unizg.hrTop