Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima na SuZ


Na svojoj 14. sjednici u 341. akademskoj godini (2009./2010.) održanoj 13. srpnja 2010. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je:

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima na Sveučilištu u ZagrebuTop