Cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje

Cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje

Sveučilište u Zagrebu prepoznaje cjeloživotno učenje i obrazovanje kao važan cilj u skladu sa svojom misijom. Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je usustavljivanja učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

Cjeloživotno obrazovanje obuhvaća organizirano učenje, a cjeloživotno učenje je širi koncept koji uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja te se može provoditi cijeli život.

Na Sveučilištu u Zagrebu odvijaju različiti oblici cjeloživotnog učenja i obrazovanja počevši od promocije znanstvenih, umjetničkih i stručnih postignuća, kratkih tečajeva i ljetnih škola, preko obrazovnih modula do kratkih ciklusa obrazovanja koji se prepoznaju na tržištu rada.


Sveučilište u Zagrebu je u proteklom razdoblju organiziralo dva okrugla stola na temu cjeloživotnog obrazovanja, a ovdje su neki materijali predstavljeni na tim okruglim stolovima.

Dokumenti:

Prijedlog strateškog dokumenta o temeljnim pretpostavkama razvoja cjeloživotnog obrazovanja i učenja na Sveučilištu u Zagrebu

Prezentacije:

Okrugli stol na temu cjeloživotnog obrazovanja i učenja – 05.07.2012.
- Poziv (.pdf)
- Rezultati ankete o LLL na SUZ (.pdf)
- Prezentacija Tempus 3LUC – prof. dr. sc. Ivica Završki (.pdf)
- Cjeloživotno učenje – prorektorica Blaženka Divjak (.pdf)

Okrugli stol na temu cjeloživotnog obrazovanja i učenja – 14.06.2013.
- Poziv (.pdf)
- EUCEN’s (European Universities Continuing Education Network) view on University Lifelong Learning – dr. sc. Andrea Waxenegger, Karl-Franzens University of Graz (.pdf)
- Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije – prof. dr. sc. Tomislav Filetin (.pdf)
- Temeljni principi cjeloživotnog učenja na SuZ – prof. dr. sc. Izvor Grubišić (.pdf)Top