Akademije

Akademije Sveučilišta u Zagrebu

Akademija dramske umjetnosti
Trg Republike Hrvatske 5
10000 Zagreb

www: www.adu.hr
telefon: +385 1 482 85 06
faks: +385 1 482 85 08
e-adresa: dekanat@adu.hr
dekan: izv. prof. art. Davor Švaić

 

Akademija likovnih umjetnosti
Ilica 85
10000 Zagreb

www: www.alu.hr
telefon: +385 1 377 73 00
faks: +385 1 377 34 01
e-adresa: alu@remove-this.alu.hr
dekan: prof. art. Alen Novoselec

 

Muzička akademija
Trg Republike Hrvatske 12
10000 Zagreb

www: www.muza.hr
telefon: +385 1 482 01 00
faks: +385 1 487 23 80
e-adresa: muza@remove-this.muza.hr
dekan: red. prof. art. Igor Lešnik

Top