Istraživanje i inovacije

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT) je nastao objedinjavanjem Ureda za istraživanje i Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Djelatnici Centra pomažu istraživačkim skupinama Sveučilišta u osiguravanju financijskih potpora istraživanju i razvoju te u upravljanju istraživačkim projektima. Osim toga, pomažu istraživačkim skupinama i partnerima iz poslovnog sektora u uspostavljanju suradnje pri razvoju tehnologije i komercijalnom iskorištavanju intelektualnog vlasništva nastalog na Sveučilištu. Centar posebno podržava istraživače i studente u osnivanju trgovačkih društava i poslovanju zasnovanom na znanju i tehnologijama. Jedna od aktivnosti je i organiziranje širokog programa edukacija o intelektualnom vlasništvu, transferu tehnologije, poduzetničkim vještinama i pisanju projektnih prijava.

Ured za istraživanje

Ured za istraživanje pomaže istraživačima u pronalaženju alata i resursa koji su im potrebni kako bi bili konkurentni u današnjoj sve više zahtjevnoj, globalnoj zajednici sveučilišnog istraživanja. Pri tome pruža istraživačima:

 • profesionalnu edukaciju u području upravljanja projektima;
 • informiranje o mogućnostima financiranja istraživačkih projekata;
 • savjetovanje pri prijavi i razvoju projekata;
 • administrativno i financijsko vođenje projekata.

Ured za transfer tehnologije

Ured za transfer tehnologije (UTT) podupire suradnju Sveučilišta i gospodarstva te razvoj novih proizvoda i usluga zasnovanih na tehnološkim rješenjima i ekspertizama Sveučilišta.
U sklopu razvoja tehnoloških rješenja, tim Ureda za transfer tehnologije pomaže pri:

 • procjeni komercijalnog potencijala inovacije;
 • pronalasku izvora financiranja za daljnji razvoj inovacije;
 • upravljanju i zaštiti intelektualnog vlasništva;
 • marketingu tehnologije i pronalasku partnera za izlazak na tržište;
 • pronalasku partnera za projekte razvoja tehnologije;
 • strukturiranju i uspostavljanju suradnje između istraživačkih skupina i industrijskih partnera;
 • te pokretanju tvrtki trgovačkih društava zasnovanih na znanju i tehnologiji.

Uz individualni rad s istraživačkim skupinama i tvrtkama, organiziramo i široki program edukacija o intelektualnom vlasništvu, suradnji između akademske zajednice i industrije te poduzetničkim vještinama.

Više informacijama o našim aktivnostima možete naći na stranicama Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije.Top