Ured rektora

Ured rektora

Rektor
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić
telefon: +385 1 456 42 55
faks: +385 1 456 41 08
        +385 1 483 06 02
e-adresa: rector@remove-this.unizg.hr

Ured rektora
Matea Altić, mag. hist. et mag. educ. art. orator.
telefon: +385 1 456 42 55
faks: +385 1 456 41 08
        +385 1 483 06 02
e-adresa: matea.altic@remove-this.unizg.hr

Savjetnica rektora za medije i marketing
Iva Budimir, prof.
telefon: +385 1 456 41 17
faks: +385 1 456 41 08
        +385 1 483 06 02
e-adresa: iva.budimir@remove-this.unizg.hr

Tajnica u Uredu rektora
Bojana Tončić
telefon: +385 1 456 42 33
faks: +385 1 456 41 08
        +385 1 483 06 02
e-adresa: bojana.toncic@remove-this.unizg.hr

Ured glavnoga tajnika

Glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur.
telefon: +385 1 456 42 73
faks: +385 1 456 42 74
e-adresa: hhajdic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica u Uredu glavne tajnice
Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. croat. 
telefon: +385 1 456 42 42
faks: +385 1 456 42 74
e-adresa: tatjana.klaric@remove-this.unizg.hr

Ceepus administrator
Ines Stipić, bacc. oec.,
telefon: +385 1 456 41 22
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: ines.stipic@remove-this.unizg.hr

Pomoćna referentica
Antonela Delač
telefon: +385 1 456 41 32
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: antonela.delac@remove-this.unizg.hr

Rektorski zbor Republike Hrvatske / Alumni ured Sveučilišta u Zagrebu

Tajnica
Paula Pavletić, prof.
telefon: +385 1 469 81 09
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za poslove Rektorskoga zbora
Petra Lojen, mag. oec.
telefon: +385 1 469 81 95
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: petra.lojen@remove-this.unizg.hrTop