Ured za odnose s javnošću

Ured za odnose s javnošću

Voditeljica Ureda za odnose s javnošću
Sandra Kramar, prof.
telefon: +385 1 456 42 49
faks: +385 1 483 06 01
e-adresa: sandra.kramar@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za odnose s javnošću - glasnogovornica
dr. sc. Tamara Dagen
telefon: +385 1 456 44 43
faks: +385 1483 06 01
e-adresa: tamara.dagen@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica - lektorica
Ivanka Šenda, prof.
telefon: +385 1 456 44 01
faks: +385 1 483 06 01
e-adresa: ivanka.senda@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za uređivanje mrežnih stranica
Maja Žepec, dipl. novinarka
telefon: +385 1 456 42 69
faks: +385 1 483 06 01
e-adresa: maja.zepec@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za odnose s javnošću
Petra Vuković, mag. komunikologije
telefon: +385 1 456 41 25
faks: +385 1 483 06 01
e-adresa: petra.kraljevic@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za odnose s javnošću
Marko Merćep, mag. eduk. lik. kult.
telefon: +385 1 456 42 04
faks: +385 1 483 06 01
e-adresa: marko.mercep@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za društvene mreže
Lordan Prelog, mag. rel. publ.
telefon: +385 1 469 81 11
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: lordan.prelog@remove-this.unizg.hrTop