Fakulteti

Agronomski fakultet
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

www: www.agr.hr
telefon: +385 1 239 37 77
faks: +385 1 231 53 00
e-adresa: dekanat@remove-this.agr.hr
dekan: prof. dr. sc. Ivica Kisić

Arhitektonski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

www: www.arhitekt.hr
telefon: +385 1 463 92 22
faks: +385 1 463 98 10
e-adresa: dekan@remove-this.arhitekt.hr
dekan: prof. dr. sc. Bojan Baletić

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

www: www.erf.hr
telefon: +385 1 245 75 00
faks: +385 1 245 75 59
e-adresa: dekan@remove-this.erf.hr
dekan: izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić

Ekonomski fakultet
Kennedyjev trg 6
10000 Zagreb

www: www.efzg.hr
telefon:

+385 1 238 33 33

faks: +385 1 230 84 72
e-adresa: dean@remove-this.efzg.hr
dekanica: izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3
10000 Zagreb

www: www.fer.hr
telefon: +385 1 612 99 99
faks: +385 1 617 00 07
e-adresa: dekanat@remove-this.fer.hr
dekan: prof. dr. sc. Vedran Bilas
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Jordanovac 110, pp 169
10000 Zagreb

www: www.ffrz.hr
telefon: +385 1 23 54 222
faks: +385 1 23 54 201
e-adresa: info@remove-this.ffrz.unizg.hr
dekan: prof. dr. sc. Ivan Šestak
Fakultet hrvatskih studija
Znanstveno-učilišni kampus
Borongajska cesta 83d
10000 Zagreb

www: www.hrstud.hr
telefon: +385 1 2457 600
faks: +385 1 2457 636
e-adresa: dekanov.ured@remove-this.hrstud.hr

dekan:

prof. dr. sc. Mario Grčević

 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19
10000 Zagreb

www: www.fkit.hr
telefon: +385 1 459 72 81
faks: +385 1 459 72 60
e-adresa: office@remove-this.fkit.hr
dekan: prof. dr. sc. Ante Jukić

Fakultet organizacije i informatike
Pavlinska 2
42000 Varaždin

www: www.foi.hr
telefon: +385 42 390 800
faks: +385 42 213 413
e-adresa: ured-dekana@remove-this.foi.hr
dekanica: prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa 

Fakultet političkih znanosti
Lepušićeva 6
10000 Zagreb

www: www.fpzg.hr
telefon: +385 1 464 20 00
faks: +385 1 465 53 16
e-adresa: dekanat@remove-this.fpzg.hr
dekan: izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak

Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4
10000 Zagreb

www: www.fpz.hr
telefon: +385 1 238 02 22
faks: +385 1 231 44 15
e-adresa: dekan@remove-this.fpz.hr
dekan: izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb

www: www.fsb.hr
telefon: +385 1 616 82 22
faks: +385 1 615 69 40
e-adresa: fsb@remove-this.fsb.hr
dekan: prof. dr. sc. Zdenko Tonković

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

www: www.sumfak.hr
telefon: +385 1 235 25 55
faks: +385 1 231 86 16
e-adresa: jmargaletic@remove-this.sumfak.unizg.hr
dekan: prof. dr. sc. Josip Margaletić

Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Ante Kovačića 1
10000 Zagreb

www: www.pharma.hr
telefon: +385 1 481 82 88
faks: +385 1 639 44 00
e-adresa: dekanat@remove-this.pharma.hr
dekanica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić

Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

www: www.ffzg.hr
telefon: +385 1 40 92 017
e-adresa: dekan@remove-this.ffzg.hr
dekan: izv. prof. dr. sc Domagoj Tončinić

Geodetski fakultet
Kačićeva 26
10000 Zagreb

www: www.geof.hr
telefon: +385 1 463 92 22
faks: +385 1 482 80 81
e-adresa: dekan@remove-this.geof.hr
dekan: prof. dr. sc. Mladen Zrinjski

Geotehnički fakultet
Hallerova aleja 7
42000 Varaždin

www: www.gfv.hr
telefon: +385 42 408 900
faks: +385 42 313 587
e-adresa: ured.dekana@remove-this.gfv.hr
dekan: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški

Građevinski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

www: www.grad.hr
telefon: +385 1 463 92 22
fax: +385 1 463 92 06
e-mail: ured_dekana@remove-this.grad.hr
dekan: izv. prof. dr. sc. Domagoj Damjanović

Grafički fakultet
Getaldićeva 2
10000 Zagreb

www: www.grf.hr
telefon: +385 1 237 10 80
faks: +385 1 237 10 77
e-adresa: dekan@remove-this.grf.hr
dekan: prof. dr. sc. Klaudio Pap

Katolički bogoslovni fakultet
Vlaška 38
10000 Zagreb

www: www.kbf.hr
telefon: +385 1 489 04 00
faks: +385 1 481 47 04
e-adresa: ured@remove-this.kbf.hr
dekan: prof. dr. sc. Josip Šimunović

Kineziološki fakultet
Horvaćanski zavoj 15
10000 Zagreb

www: www.kif.hr
telefon: +385 1 365 86 66
faks: +385 1 363 41 46
e-adresa: dekanat@remove-this.kif.hr
dekan: izv. prof. dr. sc. Mario Baić

Medicinski fakultet
Šalata 3b
10000 Zagreb

www: www.mef.hr
telefon: +385 1 456 67 77
faks: +385 1 456 67 24
e-adresa: mf@remove-this.mef.hr
dekan: prof. dr. sc. Slavko Orešković

Metalurški fakultet
Aleja narodnih heroja 3
44000 Sisak

www: www.simet.hr
telefon: +385 44 533 380
faks: +385 44 533 378
e-adresa: dekanat@remove-this.simet.hr
dekanica: prof. dr. sc. Nikola Mrvac, o. d.

Pravni fakultet
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb

www: www.pravo.hr
telefon: +385 1 456 43 27
faks: +385 1 456 40 30
e-adresa: dekanat@remove-this.pravo.hr
dekan: prof. dr. sc. Ivan Koprić

Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb

www: www.pbf.hr
telefon: +385 1 460 50 00
faks: +385 1 483 60 83
e-adresa: dekan@remove-this.pbf.hr
o. d. dekanice: prof. dr. sc. Branka Levaj

Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102a
10000 Zagreb

www: www.pmf.hr
telefon: +385 1 460 60 00
faks: +385 1 460 60 13
e-adresa: dekanat@remove-this.dekanat.pmf.hr
dekan: prof. dr. sc. Mirko Planinić

Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb

www: www.rgn.hr
telefon: +385 1 553 57 00
faks: +385 1 483 60 53
e-adresa: dekanat@remove-this.rgn.hr
dekan: izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić

Stomatološki fakultet
Gundulićeva 5
10000 Zagreb

www: www.sfzg.hr
telefon: +385 1 480 21 11
faks: +385 1 483 08 04
e-adresa: dekanat@remove-this.sfzg.hr
dekanica: prof. dr. sc. Zrinka Tarle

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 Zagreb

www: www.ttf.hr
telefon: +385 1 371 25 00
faks: +385 1 371 25 99
e-adresa: fakultet@remove-this.ttf.hr
dekanica: prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

Učiteljski fakultet
Savska cesta 77
10000 Zagreb

www: www.ufzg.hr
telefon: +385 1 632 73 00
faks: +385 1 617 78 60
e-adresa: dekanat@remove-this.ufzg.hr
dekan: prof. dr. sc. Siniša Opić

Veterinarski fakultet
Heinzelova 55
10000 Zagreb

www: www.vef.hr
telefon: +385 1 239 01 11
faks: +385 1 244 13 90
e-adresa: dekan@remove-this.vef.hr
dekan: prof. dr. sc. Marko Samardžija


Top