E-učenje

E-učenje

Sveučilište u Zagrebu definiralo je e-učenje (engl. e-learning) kao proces obrazovanja (proces učenja i poučavanja) uz uporabu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, koje doprinose unaprjeđenju kvalitete tog procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

E-učenje donosi niz prednosti u obrazovni proces kao što su vremenska i prostorna fleksibilnost (učenje bilo gdje i bilo kada), pristup aktualnim multimedijskim i interaktivnim nastavnim materijalima, pristup repozitorijima obrazovnih sadržaja, digitalnim knjižnicama, arhivima i muzejima i drugo. E-učenje također pruža mogućnost prilagođavanja osobnom stilu učenja, omogućavanje kolaborativnog učenja  i stjecanje vještina projektnog i timskog rada te dostupnost širem krugu studenata.

E-učenje možemo podijeliti na tri vrste ovisno o intenzitetu i načinu uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u obrazovnom procesu: od primjene osnovnih  ICL alata u klasičnom obliku nastave, pa preko mješovite nastave koja predstavlja kombinaciju klasične nastave i nastave uz uporabu naprednih mogućnosti ICT, pa do nastave koja je uz uporabu ICT organizirana u potpunosti na daljinu. Na Sveučilištu u Zagrebu se, u pravilu, primjenjuje mješoviti oblik e-učenja u kojem se kombinira klasični oblik nastave s nastavom koja se odvija u virtualnom okruženju za učenje i poučavanje.

Sveučilišni sustav za e-učenje Merlin

E-portfolio sustav 

Centar za e-učenje u Srcu 

Podrška korisnicima Top