Javna nabava

Javna nabava

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Sveučilište u Zagrebu objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Sveučilišta iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

To su:

  • TEKSO d.o.o., Ulica Zrinke Kunc 4, 10000 Zagreb, OIB: 51783985491
  • HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA, OIB: 22189855239, Berislavićeva 6, HR - 10000 Zagreb
  • INSTITUT ZA VODE JOSIP JURAJ STROSSMAYER, OIB: 04716643151, Ulica grada Vukovara 220, HR - 10000 Zagreb
  • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR, OIB: 34016189309, Josipa Marohnića 5, HR - 10000 Zagreb

U Zagrebu, studeni 2022.

IZJAVE O SUKOBU INTERESA

"Odluka o nadležnosti članova Senata, Rektorskih kolegija i Sveučilišnog savjeta u smislu primjene Zakona o javnoj nabavi"


Oglasi


JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju čl.6 zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 54/15, 112/18) te čl. 16 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 4.10.2023. godine, donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, prikupljanjem pisanih ponuda.

Uvjete javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

U Zagrebu, dana 9.10.2023.

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnoga prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik 
Sveučilišta u Zagrebu, učionica br.3

Na temelju čl.6 zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 54/15, 112/18) te čl. 16 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 10.5.2023. godine, donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, prikupljanjem pisanih ponuda.

Uvjete javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

U Zagrebu, dana 23.5.2023.

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, učionica br.3

Na temelju čl.6 zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 54/15) te čl. 13 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 2.9.2022. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu – učionica br.3, prikupljanjem pisanih ponuda.

Uvjete javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

U Zagrebu, dana 6.9.2022.

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnoga prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, učionica br.3

Na temelju čl.6 zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 54/15) te čl. 13 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 22.9.2021. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu – učionica br.3, prikupljanjem pisanih ponuda.

Uvjete javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

U Zagrebu, dana 4.10.2021.


JAVNI NATJEČAJ

za uzimanje u zakup poslovnoga prostora u Zagrebu površine od 1.000 do 1200 m2, za potrebe preseljenja administrativnih i stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekst Sveučilište), na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz mogućnost produženja.

Krajnji rok za predaju ponuda je 1. listopada 2021. do 10,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 1. listopada 2021. u 11:00 sati u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14 u Zagrebu, u Maloj vijećnici.

Otvaranju pisanih ponuda mogu pristupiti ponuditelji, zakonski zastupnici ponuditelja koji su podnijeli ponudu ili njihovi ovlašteni predstavnici. Prilikom javnog otvaranja ponuda prisutni ponuditelji dužni su se pridržavati važećih epidemioloških mjera.

Nakon provedenog Javnog natječaja, Sveučilište će donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, u skladu s kriterijima odabira Javnog natječaja.

Uvjete javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

U Zagrebu, dana 24.9.2021.


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, učionica br. 3*

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj: 125/11,64/15) te članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 28.9.2020. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu - učionica br.3., prikupljanjem pisanih ponuda.
Javni natječaj možete preuzeti ovdje.

U Zagrebu, 28.9.2020.


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu (prostorije u sklopu knjižnice)

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11,64/15, 112/18) te članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 18.6.2020., donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu - prostorije u sklopu knjižnice PSD-a, prikupljanjem pisanih ponuda.
Uvjete za Javni natječaj možete vidjeti ovdje.

U Zagrebu, 25.6.2020.


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu (učionica br. 3)

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11,64/15) te članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 1.10.2019. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu - učionica br.3., prikupljanjem pisanih ponuda.
Javni natječaj možete preuzeti ovdje.

U Zagrebu, 4.10.2019.


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu (kabinet br. 2)

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11,64/15) te članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 20.3.2019. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu (kabinet br.2), prikupljanjem pisanih ponuda.
Javni natječaj možete preuzeti ovdje.


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora
za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke i grickalice

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, Zagreb, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11 i 64/15) objavljuju natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke, hladne napitke i grickalice.
Javni natječaj možete preuzeti ovdje.


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11,64/15) te članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 27.12.2018. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u sklopu objekta Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, prikupljanjem pisanih ponuda. Javni natječaj možete preuzeti ovdje.

Poziv na dostavu ponude za kupnju rabljenoga službenoga vozila Peugeot 407

Postupci javne nabave po Pravilniku (obnova)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN126/2021) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 19/2022).

PREDMET NABAVE: Usluga preseljenja (iseljenje)

OPIS PREDMETA NABAVE: U potresu koji je zahvatio Zagreb u dva navrata 2020. godine oštećena je zgrada sjedišta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta na lokaciji Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb. Zgrada je kategorizirana kao PN2 – privremeno neuporabljiva – potrebne mjere hitne intervencije, te ja za istu - zgradu javne namjene i pojedinačno kulturno zaštićeno dobro, privremeno neuporabljivu, svrstanu na razinu 4 cjelovite obnove zgrade, važećim zakonodavnim okvirom, propisano provesti cjelovitu obnovu. Slijedom navedenog, s ciljem cjelovite obnove predmetne zgrade, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, uz sufinaciranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost i Državnog proračuna Republike Hrvatske, prema Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“, referentni broj ugovora: FSEU.2021.MZO.028.

Za potrebe izvršenja projekta cjelovite obnove, zgradu je potrebno iseliti.

Slijedom navedenog Naručitelj provodi ovaj postupak predmeta nabave: prijenos i prijevoz arhivske građe, namještaja, računalne opreme, umjetnina te ostalog ranije nespomenutog inventara u skladišni prostor u krugu udaljenosti do 20 km od sjedišta naručitelja, demontaža i montaža namještaja koji se premješta.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 4/2022 MV-U

BROJ OBJAVE U EOJN: 2022/ 0BP-02260

DATUM SLANJA: 15.7.2022.

DOKUMENTACIJA O NABAVI (POZIV NA DOSTAVU PONUDA): sva dokumentacija u predmetnom postupku se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na stranicama EOJN.

NAČIN DOSTAVE PONUDA: Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava EOJN.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 27.7.2022., 10:30 sati (otvaranje ponuda nije javno)

OSTALO: Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata u predmetnom postupku može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku, putem sustava EOJN

 

 

Pozivi za nadmetanje

Postupci u tijeku


Postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B:
Zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Naručitelja tijekom 2016. godine.

Ev. br. nabave: 10/2016 MV-U

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Zakon), Sveučilište u Zagrebu (dalje u tekstu: Naručitelj) objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda radi sklapanja ugovora za gore navedene javne usluge iz Dodatka II B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/2013 i 143/2013 i 13/14-OUSRH).

Datum objave na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: 29.8.2016. Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 16.9.2016., do 10 sati bez obzira na način dostave. Ponude je moguće dostaviti osobno na Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, Zagreb, soba 110. (I kat), svaki radni dan od 9-12 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na navedenu adresu. Zadnji dan roka, ponude je potrebno dostaviti do 10 sati bez obzira na način dostave.

Dokumentacija za izradu Ponuda:

Dokumentacija za nadmetanje


Naknada za usluge putničke agencije (u smislu posredovanja) prilikom kupnje avionskih karata u okviru programa ERASMUS+ (Usluge iz Dodatka II. B) - Odluka o poništenju

Naknada za usluge putničke agencije (u smislu posredovanja) prilikom kupnje avionskih karata u okviru programa ERASMUS+ (Usluge iz Dodatka II. B)

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Zakon), naručitelj Sveučilište u Zagrebu (dalje u tekstu: Naručitelj) objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/2013 i 143/2013 i 13/14-OUSRH), ev. br. nabave: 6/2015 MV-U, sukladno članku 44. Zakona.

Datum objave na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: 17.12.2015.

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 8.01.2015., do 10 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000, Zagreb, soba 0.09 desno (suteren), radnim danom od 9-12 sati ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.

Dokumentacija za izradu Ponuda:


Zahtjev za prikupljanje ponuda

Ponudbeni troškovnik


Jednostavna nabava

Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16), Naručitelj objavljuje NOVI opći akt kojim propisuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga,  KLASA: 012-03/21-03/3, URBROJ: 380-182/120-21-1 od 10.3.2021.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.
U Zagrebu, 23.3.2021.

 

NABAVA I ISPORUKA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE

Sveučilište u Zagrebu poziva sve zainteresirane poslovne subjekte da sudjeluju u postupku nabave

Nabava i isporuka sredstava za čišćenje.

Potencijalni ponuditelji dužni su sastaviti ponudu sukladno uputama navedenim u Pozivu, te ju dostaviti do 21.09.2022. (do 12 sati), isključivo elektronskim putem na e-adresu naručitelja.

Poziv na dostavu ponude - izmjena

Ponudbeni troškovnik - izmjena

Datum objave: 14. rujna 2022.

 

RADOVI KRAJOBRAZNOG UREĐENJA PREDNJEG VRTA - PREPARANDIJE

Sveučilište u Zagrebu poziva sve zainteresirane poslovne subjekte da sudjeluju u postupku nabave

"Radovi krajobraznog uređenja prednjeg vrta „Preparandije“ – Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu"

Potencijalni ponuditelji dužni su sastaviti ponudu sukladno uputama navedenim u Pozivu, te ju dostaviti do 27.10.2021. (do 12 sati), isključivo elektronskim putem na e-adresu naručitelja.

Poziv na dostavu ponude - ispravak

Ponudbeni list

Ponudbeni troškovnik

Preparandija - troškovnik

Datum objave: 18. listopada 2021.

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE – SANACIJA FASADE ATRIJA

Sveučilište u Zagrebu poziva sve zainteresirane poslovne subjekte da sudjeluju u postupku nabave: Izrada projektne dokumentacije – sanacija fasade atrija na zgradi Poslijediplomskog središta Dubrovnik ("Preparandija"), Sveučilišta u Zagrebu.

Potencijalni ponuditelji dužni su sastaviti ponudu sukladno uputama navedenim u Pozivu, te ju dostaviti do 15.10.2021. (do 12 sati), isključivo elektronskim putem na e-adresu naručitelja.

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni troškovnik

Smjernice konzervatora

Datum objave: 7. listopada 2021.

 

NABAVA I ISPORUKA UREDSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I OSTALIH UREDSKIH POTREPŠTINA

Sveučilište u Zagrebu poziva sve zainteresirane poslovne subjekte da sudjeluju u postupku nabave uredskog potrošnog materijala za potrebe Sveučilišta u Zagrebu, a kojemu je cilj sklapanje godišnjeg ugovora o nabavi.Potencijalni ponuditelji dužni su sastaviti ponudu sukladno uputama navedenim u Pozivu, te ju dostaviti do 17.09.2021. (do 12 sati), isključivo elektronskim putem na e-adresu naručitelja.

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Datum objave: 7. rujna 2021.

 

RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA SLUŽBU ZAŠTITE  I SLUŽBU ODRŽAVANJA ZUK BORONGAJ

int.ev.br. 210/2021

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da prouče priloženu dokumentaciju te da svoje ponude dostave sukladno uvjetima i u roku navedenom u istoj.

OBAVIJEST ZA PONUDITELJE:
Rok za dostavu ponuda u predmetnom postupku produžava se na 19.7.2021. do 12:00 sati

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list Služba zaštite - Grupa 1

Ponudbeni list Služba održavanja - Grupa 2

Troškovnik Služba zaštite - Grupa 1

Troškovnik Služba održavanja - Grupa 2

Datum objave: 1. srpnja 2021. 

ZAMJENA VRV SUSTAVA - POSLIJEDIPLOMSKO SREDIŠTE DUBROVNIK

int.ev.br.: 155/ 2021

Predmetni postupak jednostavne nabave provodi se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (klasa:012-03/21-3/3, urbroj:380-182/120-21-1 od 10.03.2021)

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da prouče dokumentaciju vezanu uz ovaj postupak (Poziv na dostavu ponuda i troškovnik) te da svoje ponude dostave sukladno uvjetima  i u roku navedenom u istoj.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Datum objave poziva: 14. lipnja 2021.


NABAVA I ISPORUKA POTREPŠTINA ZA KUHINJU

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave isključivo elektronskim putem (e-poštom), najkasnije do 22. ožujka 2021., do 12h.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Datum objave poziva: 11. ožujka 2021.

 

NABAVA I ISPORUKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno, najkasnije do 24. srpnja 2019., do 13h na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik_izmjena

Datum slanja poziva 17. srpnja 2019.

 

NABAVA I ISPORUKA POTREPŠTINA ZA KUHINJU

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno, najkasnije do 24. srpnja 2019., do 13h na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Datum slanja poziva 15. srpnja 2019.NAJAM MOTORNOG VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA za potrebe Sveučilišnog odjela Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskih studija (ponovni postupak)

Naručitelj provodi ponovni postupak predmeta nabave: najam motornog vozila putem operativnog leasinga za potrebe Sveučilišnog odjela Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskih studija. Prethodni postupak je okončan donošenjem Odluke o poništenju dana 17. lipnja 2019, budući da ponuditelji nisu ispunili uvjete Poziva na dostavu ponuda.

Ponovni postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave elektroničkim putem na adresu: nabava@unizg.hr, najkasnije do 19. srpnja 2019. do 12:00h. Dijelove ponude koje nije moguće dostaviti elektroničkim putem, ponuditelj dostavlja neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do navedenog roka za dostavu ponuda na adresu naručitelja – Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Datum objave Poziva: 10. srpnja 2019.

 

NAJAM MOTORNOG VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA
za potrebe Sveučilišnog odjela Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskih studija

U Zagrebu, 3. 6. 2019.
Naručitelj temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetnom postupku, dostavlja odgovore.

U Zagrebu, dana 31. 5. 2019.
VAŽNO!
Naručitelj u predmetnom postupku jednostavne nabave, objavljuje /  dostavlja zainteresiranim ponuditeljima NOVI Troškovnik. Obavještavaju se Ponuditelji da je uz Ponudu potrebno priložiti NOVI Troškovnik.
Troškovnik, objavljen na stranicama Naručitelja dana 29.5.2019. smatra nevažećim.
Ostali uvjeti postupka kao i rok za predaju ponude ostaju nepromijenjeni.

Unaprijed hvala na razumijevanju.

NOVI Troškovnik, 31. 5. 2019.

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave elektroničkim putem na adresu: nabava@remove-this.unizg.hr, najkasnije do 7. lipnja 2019., do 12:00h. Dijelove ponude koje nije moguće dostaviti elektroničkim putem, ponuditelj dostavlja neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do navedenog roka za dostavu ponuda na adresu naručitelja – Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Datum objave poziva: 29. svibnja 2019.

 

USLUGA TISKA I DISTRIBUCIJE SVEUČILIŠNOG LISTA UNIVERSITAS

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave elektroničkim putem na adresu: nabava@remove-this.unizg.hr, najkasnije do 20. svibnja 2019., do 10.30 sati. Dijelove ponude koje nije moguće dostaviti elektroničkim putem, ponuditelj dostavlja neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do navedenog roka za dostavu ponuda na adresu naručitelja – Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Datum objave poziva 10. svibanj 2019.


NABAVA I ISPORUKA UREDSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I OSTALIH UREDSKIH POTREPŠTINA

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno, najkasnije do 18. veljače 2019., do 14h na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, Zagreb, soba 113/ I. kat.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

2.1. Ponudbeni troškovnik

Datum slanja poziva 11. veljače 2019.


NABAVA I ISPORUKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I OSTALIH POTREPŠTINA

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno, najkasnije do 12. lipnja 2018., do 11h na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, Zagreb, soba 112/ I. kat.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik sredstva za čišćenje i ostalih potrepština

Datum slanja poziva 5. lipnja 2018.


HITNE INTERVENCIJE NA INFRASTRUKTURI U ZNANSTVENO-UČILIŠNOM KAMPUSU BORONGAJ – 49/2018

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj: 380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) objavljenom na službenim Internet stranicama naručitelja.

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave sukladno uvjetima Poziva, zaključno s 13.06.2018. u 09:00:00 sati.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Datum objave poziva: 30. svibnja 2018.


NABAVA I ISPORUKA POTREPŠTINA ZA KUHINJU

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno, najkasnije do 5. lipnja 2018., do 11h na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, Zagreb, soba 112/ I. kat.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Datum slanja poziva 24. svibnja 2018.


OPREMA ZA SIMULTANO PREVOĐENJE12/2018

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj: 380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) objavljenom na službenim Internet stranicama naručitelja.

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave sukladno uvjetima iz Poziva, zaključno s 26.02.2018. u 11:00:00 sati.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list


Troškovnik

Datum objave poziva: 19. veljače 2018.


NABAVA RADNE ODJEĆE I OBUĆE

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno, najkasnije do 15. siječnja 2018., do 14h na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, Zagreb, soba 112/ I. kat.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni toškovnik

Datum slanja poziva 19. prosinca 2017.

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda I_10.1.2018.

 

NABAVA I ISPORUKA UREDSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I OSTALIH UREDSKIH POTEPŠTINA

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno, najkasnije do 20. prosinca 2017., do 14 sati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, Zagreb, soba 112/ I. kat.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Datum slanja poziva 29. studenoga 2017.


NABAVA TOPLOVODNOG NISKOTEMPERATURNOG KOTLA ZA CENTRALNO GRIJANJE NA LOŽ ULJE – 67/2017 (ponovljeni postupak)

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj: 380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) objavljenom na službenim internetskim stranicama naručitelja.

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave sukladno uvjetima Poziva, zaključno s 14. srpnja 2017. u 11 sati.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Datum objave poziva: 10. srpnja 2017.

NABAVA I ISPORUKA POTREPŠTINA ZA KUHINJU

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga objavljenog na internetskim stranicama Naručitelja (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj:380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno, najkasnije do 03. srpnja 2017., do 11h na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, Zagreb, soba 112/ I. kat.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Datum slanja poziva 23. lipnja 2017.

NABAVA TOPLOVODNOG NISKOENERGETSKOG KOTLA ZA CENTRALNO GRIJANJE NA LOŽ ULJE – 67/2017

Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (klasa: 012-03/17-3/5, urbroj: 380-182/120-17-1 od 15.03.2017.) objavljenom na službenim Internet stranicama naručitelja.

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave sukladno uvjetima Poziva, zaključno s 20. lipnja 2017. u 10 sati.

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv

Ponudbeni list

Troškovnik

Datum objave poziva: 12. lipnja 2017.


OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM (ZVONIMIROVA)

Postupak se provodi sukladno članku 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 1. prosinca 2016. do 12 sati na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, soba: 0.09. (razizemlje DESNO).

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv za dostavu ponuda_novo od 25. 11.

Ponudbeni troškovnik_novo od 25. 11.

Datum slanja poziva: 24. studenoga 2016.

NABAVA I ISPORUKA KUHINJSKIH POTREPŠTINA

Postupak se provodi sukladno članku 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 23. rujna 2016. do 12 sati na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, soba: 0.09. (suteren DESNO).

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Datum slanja poziva: 16. rujna 2016.


NABAVA I ISPORUKA UREDSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I OSTALIH UREDSKIH POTREPŠTINA

Postupak se provodi sukladno članku 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 21. rujna 2016. do 12 sati na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, soba: 0.09. (razizemlje DESNO).

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Datum slanja poziva: 14. rujna 2016.

NABAVA I ISPORUKA PROMOTIVNOG MATERIJALA – TEKSTIL ZA POTREBE PROJEKTA 2015-1-HR01-KA103-0128019 ERASMUS+ 2015/16.

Postupak se provodi sukladno članku 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 15. rujna 2016. do 12 sati na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, soba: 0.09. (razizemlje DESNO).

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Datum slanja poziva: 8. rujna 2016.

TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE - JAVNA GOVORNA USLUGA U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI PUTEM SIP PROTOKOLA (SIP TRUNK)

Postupak se provodi sukladno članku 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 1. lipnja do 12 sati na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, soba: 0.09. (razizemlje DESNO).

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda


Nabava i isporuka sredstava za čišćenje i ostalih potrepština na lokaciji Trg maršala Tita 14, Zagreb

Postupak se provodi sukladno članku 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 30. svibnja do 12 sati na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, soba: 0.09. (razizemlje DESNO).

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik


Nabava sustava za tangecijalnu dijafiltraciju na laboratorijskoj razini

Ponude je potrebno dostaviti do 2. prosinca 2015., do 12 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000, Zagreb, soba 0.09 desno (suteren), radnim danom od 9-12 sati ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.

Dokumentacija za izradu Ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list (Prilog I)

Ponudbeni troškovnik (Prilog II)

Telekomunikacijske usluge - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Znanstveno-učilišnoga kampusa Borongaj putem SIP protokola (SIP trunk)

Ponude je potrebno dostaviti do 13. studenoga 2015., do 12 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, 10000, Zagreb, soba 110 (I. kat), radnim danom od 9-12 sati ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.

Dokumentacija za izradu Ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Usluge održavanja i hitnih sanacija na vodovodnoj mreži Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj

Ponude je potrebno dostaviti do 3. kolovoza 2015., do 12 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000, Zagreb, soba 0.09. (ured desno) suteren, radnim danom od 9-12 sati ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.

Dokumentacija za izradu Ponuda:

Poziv na dostavu Ponuda

Ponudbeni troškovnik


Usluge održavanja i hitnih sanacija na toplovodnoj mreži Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj

Ponude je potrebno dostaviti do 3. kolovoza 2015., do 12 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000, Zagreb, soba 0.09. (ured desno) suteren, radnim danom od 9-12 sati ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.

Dokumentacija za izradu Ponuda:

Poziv na dostavu Ponuda

Ponudbeni troškovnik

Usluge održavanja i hitnih sanacija električnih instalacija i rasvjete na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj

Ponude je potrebno dostaviti do 3. kolovoza 2015., do 12 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000, Zagreb, soba 0.09. (ured desno) suteren, radnim danom od 9-12 sati ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.

Dokumentacija za izradu Ponuda:

Poziv na dostavu Ponuda

Ponudbeni troškovnik

Nabava i isporuka sredstava za čišćenje i ostalih potrepština, lokacija: Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb

Postupak se provodi sukladno članku 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 8. lipnja 2015. do 12,00h na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, soba: 0.09. (razizemlje DESNO). 

Dokumentacija za izradu Ponuda, može se preuzeti ovdje.


Nabava audio i video opreme, lokacija: Lučićeva 5, 10000 Zagreb  - dopuna troškovnika

Postupak se provodi sukladno članku 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 21. travnja 2015. do 13,00h na slijedeću adresu:
Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, soba 110/I. kat 

Dokumentacija za izradu Ponuda, može se preuzeti ovdje.


Opskrba prirodnim plinom Sveučilišta u Zagrebu, lokacija: Zvonimirova 8, 10000 Zagreb – produženje roka za dostavu ponuda

Postupak se provodi sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 2. travnja 2015. do 13 sati na sljedeću adresu:
Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, soba: 0.09. (razizemlje DESNO). 

Dokumentacija za izradu ponuda, može se preuzeti ovdje.


Nabava usluga održavanja pisača, multifunkcijskih i fax uređaja

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave, poštom ili osobno, najkasnije do 25. ožujka 2015. do 12 sati na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, Zagreb,
soba: 110. (prvi kat).
Možete preuzeti poziv za dostavu ponuda i ponudbeni troškovnik.

 

Naknada za usluge putničke agencije

Ponude se dostavljaju na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000, Zagreb, soba 0.09 desno (suteren), radnim danom od 9-12 sati ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.

Dokumentacija za izradu ponuda: zahtjev za prikupljanje ponuda i ponudbeni troškovnik.

 Završeni postupci

 Top