Virtualne zbirke

Virtualne zbirke

Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu – Vizbi. UNIZG

https://unizg.eindigo.net

Projekt Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu – Vizbi. UNIZG pokrenulo je Sveučilište u Zagrebu 2020. godine u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta. Građa je digitalizirana u sklopu redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu, sastavnica Sveučilišta, te iz Programa digitalizacije arhivske i knjižnične građe Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Ostvarenju projekta pridonijeli su djelatnici ureda Rektorata Sveučilišta i knjižnica fakulteta u suradnji s tvrtkom ArhivPro d.o.o. uz koordinaciju Središnjeg ureda za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu.

Na putu prema otvorenoj znanosti i otvorenom pristupu, digitaliziranu građu želimo dati na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti. Digitalizacijom se izvorna i osjetljiva građa istovremeno i štiti od čestog korištenja i izlaganja neodgovarajućim mikroklimatskim uvjetima, ali se izvorno digitalizirani sadržaj okuplja i pohranjuje čime se daje potpora znanstvenoj komunikaciji. Odabran je sustav Indigo tvrtke ArhivPro koji je omogućio stvaranje pojedinih baza, digitalnih objekata i metapodataka, istovremeno stvarajući zajednički sustav prikaza kroz pojedine baze, virtualne zbirke, znanstvena područja, vrste građe i pretraživanje po naslovu djela ili imenu osobe. Otvorenim pristupom omogućit ćemo široj javnosti uvid u znanstvenu i kulturnu baštinu SveučilištaTop