Služba za opće i kadrovske poslove

Služba za opće i kadrovske poslove

Služba za opće i kadrovske poslove

Neposredan rukovoditelj službe - glavni tajnik Sveučilišta u Zagrebu
telefon: +385 1 456 42 73
faks: +385 1483 06 02
e-adresa: kadrovska@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za opće i kadrovske poslove
Andrea Lukin, prof.
telefon: +385 1 456 42 70
faks: +385 1 456 42 74
e-adresa: alukin@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za opće i kadrovske poslove
Sniježana Papić Malijan, dipl. uč.
telefon: +385 1 469 81 67
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: spapic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za opće i kadrovske poslove
Nikolina Komljenović, mag. iur.
telefon: +385 1 4564 276
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: nikolina.komljenovic@remove-this.unizg.hr

Voditelj pisarnice
Berislav Jurkić, oec.
telefon: +385 1 456 42 40
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: bjurkic@remove-this.unizg.hr

Suradnica za arhiv
Jagoda Goljački
telefon: +385 1 456 41 02
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: jgoljac@remove-this.unizg.hr

Administrativni referent za  poslove u Pisarnici
Damir Humski
telefon: +385 1 456 41 28
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: damir.humski@remove-this.unizg.hr

Domaćica na radu u čajnoj kuhinji
Biserka Konopljak
telefon: +385 1 456 42 34

Dostavljač
Ivica Vugrinčić
telefon: +385 1 456 41 01
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: ivugrincic@remove-this.unizg.hr

Vozač
Tomislav Vuković, bacc. oec.
telefon: +385 1 456 48 71  
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: tomislav.vukovic@unizg.hr

Administrativni referent
Jakov Relković
telefon: +385 1 456 44 21
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: jakov.relkovic@remove-this.unizg.hr

Portir (u zgradi Sveučilišta u Ulici kralja Zvonimira 8)
Krunoslav Mihelj
telefon: +385 1 469 81 00
faks: +385 1469 81 41
e-adresa: kmihelj@remove-this.unizg.hr

Portir (u zgradi Sveučilišta u Ulici kralja Zvonimira 8)
Ana Filipović
telefon: +385 1 469 81 00
faks: +385 1469 81 41
e-adresa: afilipov@remove-this.unizg.hr

Domar-portir
Damir Logožar
telefon: +385 1 456 41 11
mobitel: +385 91 59 17 210
e-adresa: dlogozar@remove-this.unizg.hr

Portir
Ivica Otmačić
telefon: +385 1 456 41 11
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: iotmacic@remove-this.unizg.hr

Domar
Marijan Žitnik
telefon: +385 1 456 44 08
mobitel: +385 99 31 02 965
e-adresa: mzitnik@remove-this.unizg.hrTop