Etički savjet

Etički savjet

koordinator:
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanjem kvalitetom i etiku Sveučilišta u Zagrebu

predsjednik:
prof. dr. sc Tomislav Krznar, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
prof. dr. sc. Ivan Šestak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, zamjenik člana

članovi:

prof. dr. sc. Duška Ćurić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, članica
izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, zamjenica člana

dr. sc. Julija Erhardt, v. pred., Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, članica
prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, zamjenik člana

prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, član
red. prof. art. Davor Žilić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, zamjenik člana

prof. dr. sc. Roman Malarić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, član
prof. dr. sc. Branka Matković, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, zamjenica člana

Marica Pavić, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu, članica
Maja Lacković, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, zamjenica članice

Ana Daria Bokan, student, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, zamjenica članice
Marija Hodalj, student, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, zamjenica članice

prof. dr. sc. Frane Staničić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, član
izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, zamjenik člana

prof. dr. sc. Valerije Vrček, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, član
prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, zamjenica člana

 

ČESTO POSTAVLJANJA PITANJA:

1. Koje su nadležnosti Etičkog savjeta?

Etički savjet tijelo je savjetodavne uloge, a putem žalbi na mišljenja Etičkih povjerenstava sastavnica ima značenje drugostupanjskog tijela s naglaskom na edukativnu ulogu.

2. Kome se potrebno obratiti u slučaju sumnje na postupanje koje nije sukladno odredbama Etičkog kodeksa?

Etički postupak provodi se prvenstveno na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Etički postupak ovlašten je pokrenuti dekan sastavnice, a ako je riječ o predmetu dekana sastavnice o pokretanju postupka odlučuje fakultetsko/akademijsko vijeće. Etička povjerenstva sastavnica nisu nadležna za zaprimanje prijava, a zadaća im je vođenje etičkog postupka, kao i davanje mišljenja o načelnim pitanjima.

3. Što ako tijela sastavnice ne postupe po prijavi?

U slučaju da je podnesena prijava nadležnom tijelu za pokretanje postupka, a isto u roku od 30 dana od podnošenja ne pokrene etički postupak, tada se moguće obratiti izravno Etičkom savjetu koji je ovlašten odlučiti o pokretanju etičkog postupka, ako isto smatra potrebnim.

4. Kada je Etički savjet ovlašten postupati u konkretnom predmetu?

Etički savjet djeluje u konkretnom predmetu u sljedećim situacijama:

a) Ako nadležno tijelo na sastavnici u roku od 30 dana od podnošenja prijave, ne donese odluku o pokretanju etičkog postupka, a inicijator se obrati Etičkom savjetu. Tada je Etički savjet ovlašten donijeti odluku o pokretanju etičkog postupka, ako isto smatra potrebnim;

b) Kada u radu etičkog povjerenstva sastavnice, po zamolbi sudjeluje Savjetnik Sveučilišta za etička pitanja;

c) Kada etičko povjerenstvo sastavnice ne djeluje, Etički savjet ovlašten je predložiti osnivanje Ad hoc Etičkog povjerenstva Sveučilišta i

d) U slučaju ulaganja žalbe, kada odlučuje o žalbi.

5. Tko je ovlašten podnijeti žalbu na mišljenje etičkog povjerenstva sastavnice?

Status stranke u etičkom postupku imaju dekan te osoba u odnosu na čiju sukladnost postupanja s odredbama Etičkog kodeksa je doneseno mišljenje, te su kao stranke postupka ovlaštene podnijeti žalbu. Osobe koje su podnijele prijavu za pokretanje etičkog postupka nemaju status stranke u etičkom postupku.

6. Što su Ad hoc Etička povjerenstva Sveučilišta?

Ad hoc Etička povjerenstva Sveučilišta imenuje Rektor na prijedlog Etičkog savjeta u slučaju kada etička povjerenstva sastavnica ne djeluju, a mogu se imenovati i onda kada je etičko povjerenstvo sastavnice dalo mišljenje u suprotnosti s prijašnjom praksom ili tumačenjem Etičkog kodeksa.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O RADU:

Godišnje izvješće o radu 2017./2018.
Godišnje izvješće o radu 2018./2019.
Godišnje izvješće o radu 2019./2020.
Godišnje izvješće o radu 2020./2021.
Godišnje izvješće o radu 2021./2022.

PROPISI:

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu
Smjernice za postupanje etičkih tijela po zaprimljenoj žalbi na mišljenje doneseno u etičkom postupku
Smjernice za postupanje etičkih tijela po anonimnim prijavama
Vodič kroz rad tijela u etičkom postupku i primjeri dobre prakse


POVEZNICE NA ETIČKA POVJERENSTVA SASTAVNICA*:

Poveznice na informacije o etičkim povjerenstvima pojedinih sastavnica možete pronaći ovdje.

* Poveznice upućuju na rubrike o etici na mrežnim stranicama sastavnica, a za točnost, potpunost i aktualnost informacija na mrežnim stranicama sastavnica odgovaraju sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu nema izravan utjecaj i kontrolu sadržaja na mrežnim stranicama sastavnica.

Dodatne informacije

Krešimir Baraba, mag. iur.
e-adresa: kbaraba@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 127


Top