Zajednički ured za unutarnju reviziju

Zajednički ured za unutarnju reviziju

Voditeljica Zajedničkog ureda za unutarnju reviziju
dr. sc. Dobrila Rajić
telefon: +385 1 469 81 18
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: dobrila.rajic@remove-this.unizg.hr

Viši unutarnji revizor
Rudi Grubišić, univ. spec. oec.
telefon: +385 1 469 81 79
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: rudi.grubisic@remove-this.unizg.hr

Viši unutarnji revizor
Tomislav Živković, dipl. oec.
telefon: +385 1 469 81 83
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: tomislav.zivkovic@remove-this.unizg.hrTop