Nagrade za posebna postignuća

Nagrade

Rektorova nagrada

Rektorova nagrada kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenoga sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja ustanovljuje se radi poticanja znanstvenoistraživačkoga i umjetničkoga rada te promicanja studentskoga stvaralaštva.

Nagrada "Fran Bošnjaković"

Nagrada "Fran Bošnjaković" Sveučilišta u Zagrebu podjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrada "Andrija Mohorovičić"

Nagrada "Andrija Mohorovičić" Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.

Nagrada "Ars summa Universitatis"

Nagrada “Ars summa Universitatis” najviše je sveučilišno priznanje u području umjetnosti. Nagrada se dodjeljuje zaposlenicima u umjetničko-nastavnim zvanjima za umjetničko-nastavne rezultate u promicanju umjetničkih disciplina i struke, nacionalne kulture i umjetnosti, te prijenos znanja, posebice u odgoju mladih umjetnika i stručnjaka u umjetničkom području Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrada "Andrija Štampar"

Nagrada "Andrija Štampar" dodjelujuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području biomedicinskih znanosti.

Nagrada za inovacije i transfer tehnologije

Nagradu za inovacije i transfer tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu godišnja je nagrada koju dodjeljuje Senat Sveučilišta u Zagrebu u trima kategorijama, za sveučilišnu inovaciju godine, za inovatora godine i za najuspješniji transfer tehnologije.

Nagrada "Praemium biotechnicum"

Nagrada se dodjeljuje pojedincima na znanstveno-nastavnim radnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstveno-nastavne rezultate, promicanje biotehničkih disciplina i struke te prijenos znanja i odgoj mladih znanstvenika i stručnjaka u biotehničkom području.

Nagrada "Viktor Žmegač"

Nagrada se dodjeljuje zaposlenicima koji rade na znanstveno-nastavnim radnim mjestima za ostvarene znanstveno-nastavne rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrada "Alica Wertheimer-Baletić"

Nagrada se dodjeljuje se zaposlenicima koji rade na znanstveno-nastavnim radnim mjestima za ostvarene znanstveno-nastavne rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području društvenih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.Top