Međunarodna razmjena

Međunarodna razmjena

Međunarodna razmjena studenata

Pojam studentske razmjene podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustavnovi/instituciji/poduzeću.

Učenje, studiranje, pisanje seminarskog ili diplomskog rada, provođenje istraživanja u inozemstvu ili odrađivanje stručne prakse studentu omogućava stjecanja znanja, upoznavanje novih tehnologija, komunikaciju i izmjenu iskustava s ljudima iz različitih kulturoloških sredina.

Studenti koji su dio svog studija proveli na međunarodnoj razmjeni imaju veće mogućnosti pri zapošljavanju, kako u domicilnoj sredini tako i na međunarodnom tržištu rada.

Osim što pridonosi akademskom i osobnom razvoju pojedinog studenta, studentska razmjena smatra se jednim od čimbenika koji pridonosi kvaliteti obrazovnog sustava i izgradnji Europe temeljene na znanju.

Studentska razmjena na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz niz programa (Erasmus, bilateralna razmjena, CEEPUS, Erasmus Mundus....).

Međunarodna razmjena sveučilišnih djelatnika

Mobilnost sveučilišnih nastavnika vrlo je važan vid internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu te obuhvaća različite vidove međunarodnih aktivnosti.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu pruža organizacijsku potporu mobilnim sveučilišnim nastavnicima koji surađuju s kolegama na partnerskim sveučilištima u području visokoškolske nastave.

Mobilnost se temelji na bilateralnim sporazumima s partnerskim sveučilištima. Ona najčešće uključuje kraće boravke u inozemstvu u okviru dogovorenih kvota za svaku kalendarsku godinu. Sveučilište u Zagrebu potiče svoje profesore da u sklopu razmjene održe predavanja na inozemnim sveučilištima te da boravke iskoriste radi dogovora o unaprjeđenju nastave na svim razinama studija.

Razmjena se može ostvariti na temelju postojećih kontakata ili Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta može pomoći u pronalaženju akademskih partnera na stranim sveučilištima.

 

 Top