Akademska godina 2013./2014.

Sjednice Senata u akademskoj godini 2013./2014.

1. redovita sjednica Senata - 15. listopada 2013.
2. izvanredna sjednica Senata - 5. studenoga 2013.
3. svečana sjednica - 11. studenoga 2013.
4. redovita sjednica Senata - 19. studenoga 2013.
5. redovita sjednica Senata - 10. prosinca 2013.
6. izvanredna sjednica Senata - 19. prosinca 2013.
7. redovita sjednica Senata - 21. siječnja 2014.
8. redovita sjednica Senata - 11. veljače 2014.
9. redovita sjednica Senata - 11. ožujka 2014.
10. izvanredna sjednica Senata - 1. travnja 2014.
Predstavljanje programa rada predloženika za rektora - 8. travnja 2014.
Izborna sjednica Senata - 15. travnja 2014.
13. redovita sjednica Senata - 24. travnja 2014. 
14. redovita sjednica Senata - 20. svibnja 2014.
15. redovita sjednica Senata - 10. lipnja 2014. 
16. redovita sjednica Senata - 8. srpnja 2014.
17. redovita sjednica Senata - 16. rujna 2014. Top